HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

Máy tính bỏ túi

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Web GD

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Liên kết Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Tin Báo mới

Thành viên trực tuyến

6 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

Trangngoc1.gif Anh_1_2.JPG NKLTTC.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL_Mai_truong_my.mp3 NKL_La_thu.mp3 NKL_BAI_CA_NGV.mp3 Nhac_nen_du_thi_ke_chuyen_ve_Bac.mp3 Cay_canh.jpg Calculator.swf Tucngu54.swf Dong_ho_lichSen_va_Trang.swf Dong_ho_lichdan_tranh2.swf Dong_ho_hoa_sen.swf Chao_nam_hoc_moi_20112012.swf Lich_Tet_1.swf

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này

  BẢN ĐĂNG KÍ Phấn đấu, rèn luyện Đảng viên năm 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Tuấn Anh (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:32' 12-02-2017
  Dung lượng: 24.6 KB
  Số lượt tải: 2595
  Số lượt thích: 7 người (Nguyễn Văn Hoàng Vũ, Trần Hùng, Hoài Thu, ...)
  ĐẢNG BỘ XÃ TAM SƠN
  CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM SƠN 2
  ĐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM
  Tam Sơn, ngày 10 tháng 2 năm 2017
  
  
  BẢN ĐĂNG KÍ
  Phấn đấu, rèn luyện Đảng viên năm 2017
  -----------
  - Họ và tên : Nguyễn Tuấn Anh Sinh ngày: 24/08/1975
  - Ngày vào Đảng: 20/04/2005. Ngày chính thức: 20/04/2006
  - Chức vụ : Giáo viên
  - Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Tam Sơn 2.
  - Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ: Trường Tiểu họcTam Sơn 2 thuộc Đảng bộ xã Tam Sơn.

  Căn cứ quy định nhiệm vụ của Đảng viên tại Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Tung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nếu gương cuat cán bộ, Đảng viên.

  Tôi xin đăng kí phấn đấu, rèn luyện năm 2017 là Đảng viên xếp loại: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện tốt các nội dung sau:
  1. Về tư tưởng chính trị:
  - Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.
  - Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.
  - Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước.
  2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong :
  - Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.
  - Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.
  - Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
  - Luôn có tinh thần phê bình và tự phê, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.
  3. Về ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao :
  - Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.
  - Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.
  - Luôn có tinh thần học hỏi đồng nghiệp, học tập bồi dưỡng để nâng cao trình chuyên môn, nghiệp vụ.
  -Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
  - Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.
  - Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác.
  - Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, "lợi ích nhóm".
  4. Về tự phê vình và phê bình, đoàn kết nội bộ, quan hệ với nhân dân:
  - - Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự
   
  Gửi ý kiến