HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

HÀNH TRÌNH PHÁ ÁN

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Thành viên trực tuyến

9 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này
  Gốc > Lịch sử - Hồ sơ > Sự kiện - nhân vật > Trắc nghiệm lịch sử >

  Vị tướng đầu tiên của Việt Nam xuất binh đánh Trung Quốc?

  Biết được âm mưu xâm lược của nhà Tống, vị danh tướng đương triều của Đại Việt bẩm tấu rằng: 'Ngồi yên đợi giặc sao bằng đánh trước để bẻ gãy mũi nhọn của nó'. Đồng thời đề ra chủ trương thực hiện một chiến lược đánh đòn phủ đầu gọi là kế 'Tiên phát chế nhân'.

  Theo đó, quyết định mở trận tiến công quy mô lớn sang chinh phạt đất Tống... Đây được xem là một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử nước nhà.

                           Định nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngBackground màu loang đẹp - Giải pháp Excel Văn phòng, học đườngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuông (1)

                                             Định nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngBackground màu loang đẹp - Giải pháp Excel Văn phòng, học đườngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuông(2)

                           Định nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngBackground màu loang đẹp - Giải pháp Excel Văn phòng, học đườngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuông (3)

          Định nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngBackground màu loang đẹp - Giải pháp Excel Văn phòng, học đườngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuông(4)

                   Định nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngBackground màu loang đẹp - Giải pháp Excel Văn phòng, học đườngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuông (5)

          Định nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngBackground màu loang đẹp - Giải pháp Excel Văn phòng, học đườngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuông (6)

                                    Định nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngBackground màu loang đẹp - Giải pháp Excel Văn phòng, học đườngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuông(7)

                                             Định nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngBackground màu loang đẹp - Giải pháp Excel Văn phòng, học đườngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuông Định nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuông(8)

                   Định nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngBackground màu loang đẹp - Giải pháp Excel Văn phòng, học đườngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuông(9)

  Định nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngBackground màu loang đẹp - Giải pháp Excel Văn phòng, học đườngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuông (10)

  Định nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuông Background màu loang đẹp - Giải pháp Excel Văn phòng, học đườngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuông(11)

                                                       Background màu loang đẹp - Giải pháp Excel Văn phòng, học đườngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuôngĐịnh nghĩa hình vuông, Công thức tính chu vi, diện tích hình vuông (12)


  Nhắn tin cho tác giả
  Trần Nam @ 14:31 18/01/2023
  Số lượt xem: 166
  Số lượt thích: 2 người (Hoàng Mai, Trần Nam)
  Avatar

  1. Tên gọi của Hàn Quốc trong quá khứ?

  2. Triệu Việt Vương bị ai cướp ngôi?

  3. Triều đại phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm nhất?

  4. “Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của Trần Thủ Độ với vua nào?

  5. Trong truyện Thạch Sanh - Lý Thông, Lý Thông gian ác, lừa lọc xuất thân nghề gì?

  6. Vương cung thánh đường ở TPHCM là nhà thờ nào?

  7. Vị vua có nhiều con nhất?

  8. Người phụ nữ từng giả trai để tòng quân đánh giặc?

  9. Sóng âm không thể truyền trong những môi trường nào ?

  10. Tác giả “Đại Việt sử ký toàn thư”?

  11. Theo Hoài Thanh, ai là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ Mới?

  12. Cầu Thê Húc được xây dựng dưới thời vua nào?

  => Đáp án:

  Kết quả hình ảnh cho hình động

  1. Cao Ly

  2. Lý Phật Tử

  3. Nhà Trần

  4. Trần Thái Tông

  5. bán rượu

  6. Nhà thờ Đức Bà

  7. Minh Mạng

  8. Nguyễn Thị Bành

  9. chân không

  10. Ngô Sĩ Liên

  11. Xuân Diệu

  12. Tự Đức

   
  Gửi ý kiến

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !