HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

Máy tính bỏ túi

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Web GD

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Liên kết Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Tin Báo mới

Thành viên trực tuyến

6 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

Trangngoc1.gif Anh_1_2.JPG NKLTTC.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL_Mai_truong_my.mp3 NKL_La_thu.mp3 NKL_BAI_CA_NGV.mp3 Nhac_nen_du_thi_ke_chuyen_ve_Bac.mp3 Cay_canh.jpg Calculator.swf Tucngu54.swf Dong_ho_lichSen_va_Trang.swf Dong_ho_lichdan_tranh2.swf Dong_ho_hoa_sen.swf Chao_nam_hoc_moi_20112012.swf Lich_Tet_1.swf

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này
  Gốc > Tiếng Anh thông dụng >

  [Ngữ pháp tiếng Anh]: 90 cấu trúc viết lại câu thường gặp

  [Ngữ pháp tiếng Anh] 90 cấu trúc viết lại câu thường gặp- P2

  Một trong số những loại bài tập ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh phải kể đến kiểu bài viết lại câu.

  Để làm được những bài này yêu cầu các bạn phải nắm được nhiều cấu trúc câu đa dạng để có thể viết lại câu mang nghĩa tương tự. Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những cấu trúc viết lại câu thường gặp nhất trong tiếng Anh.

  1– to look at(v)= to have a look at (n): (nhìn vào)

  2– to think about = to give thought to : nghĩ về

  3– to be determined to= to have a determination to : dự định

  4– to know (about) = to have knowledge of: biết

  5– to tend to = to have a tendency to : có khuynh hướng

  6– to intend to +inf = to have intention of + V_ing : dự định

  7– to desire to = have a desire to : Ao ước

  8– to wish = to have a wish / to express a wish : ao ước

  9– to visit Sb = to pay a visit to Sb / to pay Sb a visit : thăm viếng

  10– to discuss Sth = to have a discussion about : thảo luận

  11– to decide to = to make a decision to : quyết định

  12– to talk to = to have a talk with : nói chuyện

  13– to explain Sth = to give an explanation for : giải thích

  14– to call Sb = to give Sb a call : gọi điện cho ai

  15– to be interested in = to have interest in : thích

  16– to drink = to have a drink : uống

  17– to photograph = to have a photograph of : chụp hình

  18– to cry = to give a cry : khóc kêu

  19– to laugh at = to give a laugh at : cười nhạo

  20– to welcome Sb = to give Sb a welcome : chào đón

  21– to kiss Sb = to give Sb a kiss : hôn

  22– to ring Sb = to give Sb a ring : gọi điện

  23– to warn = to give warning : báo động, cảnh báo

  24– to try to (+inf) = to make an effort to/ to make an attempt to : cố gắng

  25– to meet Sb = to have a meeting with Sb : gặp ai

  26– S + be + adj + prep = S + V + adv

  27– S + V + adv = S + V + with + N

  28– S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth

  29– S + be + adj = What + a + adj + N!

  30– S + V + adv = How + adj + S + be

  31– S + V + adv = How + adv + S + V!

  32– S + be + ing-adj = S + be +ed-adj

  33– S + V = S + be + ed-adj

  34– S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V

  35– S + be + too + adj + to + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V

  36– S + V + too + adv + to + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V

  37– S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to + V

  38– S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + to + V

  39– S + V + so + adv + that + S + V = S + do/does/did + not + V + adv + enough + to + V

  40– Because + clause = Because of + noun/gerund

  41– Although + clause = In spite of + Nound/gerund

  42– Although + clause = Despite + Nound/gerund

  43– S + V + N = S + be + adj

  44– S + be + adj = S + V + O

  45– S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N

  46– S + often + V = S + be used to +Ving /N

  47– This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/N

  48– S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)

  49– S + like … better than … = S + would … than …

  50– S + prefer = S + would rather + V

  51– S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V

  52– It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth

  53– S + be + PII + to + V = S + be + supposed to do sth

  54– Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + be + PII

  55– Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + do sth

  56– I like sth = S + be + fond of + sth

  57– I + let + O + do sth = S + allow + S.O + to do Sth

  58– S + once + past verb = S + would to + do sth.

  59– S + present verb (negative) any more = S + would to + do sth.

  60– S + V + because + S + V = S + V + to + infinitive.

  61– S + V + so that + S + V = S + V + to + infinitive

  62– S + V+ in order that+ S+ V = S + V + to + infinitive

  63– To infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + to + V

  64– S + V + and + S + V = S + V + both … and

  65– S + V + not only … + but also = S + V + both … and

  66– S + V + both … and … = S + V + not only … but also…

  67– S + V + O/C and O/C = S + V + not only … but also…

  68– S + V + and + S + V = S + V + not only … but also…

  69– S1+simple present+and+S2+simple future =If+S1 + simple present + S2 + simple future

  70– S1+didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause

  71– S1 + V1 + if + S2 + V2(phủ định)= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định)

  72– S + V + O = S + be + noun + when + adj clause.

  73– S + V + O = S + be + noun + where + adj clause.

  74– S + V + O = S + be + noun + whom + adj clause.

  75– S + V + O = S + be + noun + which + adj clause.

  76– S + V + O = S + be + noun + that + adj clause.

  77– S + V + and then + S + V = S + V + when + S + V

  78– S + V + and + S + V + there = S + V + where + S + V

  79– S + V + and + S + V = S + V + if + S + V

  80– S + be + adj + that clause = S + be + adj + to + V

  81– S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth

  82– Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive

  83– In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive (quan điểm của tôi)

  84– S + advise = S + suggest + that + S + present subjunctive

  85– Why don’t you do sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive

  86– S + get + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

  87– S + aks + sb + to do sth = S + have + sb + do sth = S + request + sb + to do sth

  88– S + V + O = S + be + N + V + er/or

  89– S + want + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

  90– S + V + no + N = S + be + N-less.

  Kết quả hình ảnh cho câu hỏi với HOW

  (ST)  Nhắn tin cho tác giả
  Hoàng Mai @ 21:36 12/09/2017
  Số lượt xem: 87
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến