HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Thành viên trực tuyến

33 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này
  Gốc > Toán học - Đề thi > Đề toán - Đề thi >

  Một số bài toán hình học tiểu học (Chọn lọc)

                                                                      th_vietnam

  Bài 1. Cho hình thang ABCD, bốn điểm M, N, P, Q lần lượt là chính giữa các cạnh AB, BC, CD, DA. Hãy so sánh diện tích tứ giác MNPQ với diện tích hình thang ABCD?

                                                             taifile

                                                                             Giải

                   photo image001_zps2459975d.gif

  *Ta có S 1S QAM =1/2 S QAB(2 tam giác cùng chiều cao hạ từ đỉnh Q và đáy AM = 1/2 AB)

                 và S BQA =1/2 S BDA (2 tam giác cùng chiều cao hạ từ đỉnh B và đáy AQ = 1/2 AD)

  =>S 1=1/4 S ABD

  *Tương tự:

    S = 1/4 S ABC

    S = 1/4 S BCD

    S = 1/4 S ACD

  => S 1S 2S 3S = 1/4 S (ABD ABC BCD ACD) = 1/4 S (ABCD x 2) = 1/2 S ABCD

  => S MNPQ = S ABCD - 1/2 S ABCD = 1/2 S ABCD

  KL: S MNPQ=1/2 S ABCD

  Bài 2. Một hình vuông và một hình chữ nhật có chu vi bằng nhau thì hình nào có diện tích lớn hơn? Vì sao?

                                                                 taifile

                                                                               Giải?

                                    

   Ta đem hình nọ xếp chồng lên hình kia như hình vẽ trên ta được một hình chữ nhật ABCD có chu vi bằng hình vuông AEGH.

  Theo bài ra,ta có:

  (AE+EB) +BC+ (CO+OD) + AD = AE+ (EO+OG) +GH +(HD+AD)

  Vì AE = DO = HG và AD = EO = BC nên EB + CO = OG + HD

  hay: EB x 2 = DH x 2

  =>EB = DH

  Vì AH>DA nên DO >CB

  Hai hình chữ nhật (1) và (2) có cạnh EB = DH, mà ạnh còn lại DO>CB nên S1 > S2

  ==>S1 + S2 > S2 + S3

  Hay AEGH > S ABCD

  Kết luận: Nếu một hình vuông có chu vi bằng một hình chữ nhật thì hình vuông sẽ có diện tích lớn hơn. 

  Bài 3Một hình vuông và một hình chữ nhật có diện tích bằng nhau thì hình nào có chu vi lớn hơn?

   

                                                               taifile

   

                                                                             Giải?

                                    

  Đem hai hình xếp chồng lên nhau như hình vẽ trên.

  Theo đầu bài, diện tích hình chữ nhật ABCD bằng diện tích hình vuông AEGH.

  Vậy S2 = S3

  ==> S2 + S4 > S3

  Vì EG = GH (Cùng là cạnh hình vuông ABCD) nên EB = GK > DH = IG

  Mà IC = EB nên IC > DH

  ==>  EB + IC > DH + IG

  Kết luận: Một hình vuông có diện tích bằng một hình chữ nhật thì hình chữ nhật sẽ có chu vi lớn hơn.

  Bài 4. Cho hình tứ giác ABCD, điểm M là điểm chính giữa cạnh BC, điểm E là điểm chính giữa cạnh AD. Nối điểm A với điểm M, nối điểm B với điểm E, hai đoạn này cắt nhau ở điểm K. Nối điểm D với M, nối điểm C với điểm E, hai đoạn thẳng này cắt nhau ở điểm N.

  Cho biết diện tích tam giác ABK bằng 3 cm2, diện tích tam giác CDN bằng 5 cm2. Tính diện tích hình tứ giác EKMN?

                                                                  taifile

                                                                                 Giải

                                   

  Ta có:

  *S ABCD = S ABC + S ACD

  Hay

  S ABCD = S 1 + S 2 + S 3 + S 4 + S 5 + S 6 + S 7 + S 8

  *Vì MB = MC nên:

  S1 + S2 = S ABC : 2 ( Tam giác ABM và ABC có chung đường cao hạ từ A và BM = BC : 2 )

  *Tương tự: S 7 + S 8 = S ACD : 2 ( Tam giác CED và ACD có chung đường cao hạ từ C và DE = AD : 2 )

  *Do đó:

  S 1 + S 2 + S 7 + S 8 = S 3 + S 4 + S 5 + S 6 = S ABCD : 2

  *Lại có:

  S 2 + S 3 = S 5 + S 6 (Hai tam giác BME và CME có chung đường cao hạ từ E và BM = CM)

  S 5 + S 8 = S 3 + S 4 (Hai tam giác AME và DME có chung đường cao hạ từ M và ED = EA)

   ==>S 2 + S 8 = S 4 + S 6

  *Vì S 1 + S 7 + (S 2 + S 8) = S 3 + S 5 + (S 4 + S 6) mà S 2 + S 8 = S 4 + S 6

  Nên S 1 + S 7 = S 3 + S 5

  ==>S 3 + S 5 = 3 cm2 + 5 cm2 = 8 cm2

  Hay S EKMN = 8 cm2

  Đáp số : 8 cm2

  Bài 5. Cho hình thang ABCD (như hình vẽ). Biết diện tích hai tam giác AED và BFC lần lượt là 5,2 cm2 và 4,8 cm2. Tính diện tích hình tứ giác MENF.

                                    

                                                              taifile

                                                                              Giải

                                                           Nối M với N như hình vẽ.

                                 

  - Ta có: S DAM = S NAM (2 tam giác có chung đáy AM và chiều cao hạ từ 2 đỉnh D và N xuống đáy AM bằng nhau)

  Mà 2 tam giác DAM và NAM có phần chung diện tích là tam giác EAM => S1 = S2  (1)

              S NMB = S CMB (2 tam giác có chung đáy MB và chiều cao hạ từ 2 đỉnh N và C xuống đáy MB bằng nhau)

  Mà 2 tam giác NMB và CMB có chung S FMB => S3 = S4  (2)

  Từ (1) và (2) => S1 + S4 = S2 + S3 

  Hay S MFNE là: 5,2 + 4,8 = 10 (cm2)

  Đ/s: 10 cm2

  Bài 6. Cho hình thang ABCD (đáy lớn AD, đáy bé BC), hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm M. Tính diện tích các tam giác MAB, MBC, MCD, MDA biết rằng AD= 20 cm, BC=10 cm và chiều cao của hình thang bằng 12 cm.

  (Đề thi tuyển vào lớp 6 Trường Amsterdam-HN,năm học 1994-1995)

                                                        taifile

                                                                       Giải

                 

  Hạ DK vuông góc với AC;BH vuông góc với AC.

  Ta có:

  S MDA/S MAB = DK/BH (2 tam giác có chung đáy AM)

  Mà DK/BH = S ACD/S ABC (2 tam giác có chung đáy AC)

  Lại có:S ACD/S ABC = AD/BC(2 tam giác có chiều cao hạ từ A và C bằng nhau)

  ==>S MDA/S MAB=AD/BC=20/10=2(cm)

  Mà S MDA+S MAB=S ABD=20 x 12 : 2=120(cm2)

  Vậy theo cách tìm dạng toán tìm hai số biết tổng(60cm2) và tỉ số(2),ta có:

  S MAB=120:(2+1)=40 (cm2)

  S MAD=40 x 2 =80 (cm2)

  Lại thấy: S ABC=10 x 12 : 2=60 (cm2)

  S ACD=20x12:2=120 (cm2)

  Nên S MCD=S ACD-SMAD=120-80=40 (cm2)

  S MBC=S ABC - S MAB=60-40=20 (cm2)

  Đáp số:S MAB=40cm2; S MBC=20cm2; S MCD=40cm2; S MAD=80cm2.

  Bài 7.Cho M, N, P là ba điểm chính giữa của ba cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Chứng minh rằng các đoạn thẳng AM, BN, CP cắt nhau tại 1 điểm G, điểm G này nằm ở 1/3 của mỗi đoạn kể từ đáy.

                                                                taifile

                                                                                Giải

                          

  Ta có S GMB = S GMC(vì MB=MC,chung chiều cao hạ từ G) (1)

  S GNC=S GNA(vì NA=NC,chung chiều cao hạ từ G) (2)

  Lại có:S BCN=1/2 S ABC (2 tam giác có chung chiều cao hạ từ B và đáy CN=1/2 CA)

  S ACM=1/2 S ABC (2 tam giác có chung chiều cao hạ từ A và đáy CM=1/2 CB)

  =>S BCN=S ACM

  Mà S ACM và S BCN cùng có chung S GCM+S GCN

  =>S GMB=S GNA (3)

  Từ (1),(2),(3) ta có:

  S GMC=S GNC=S GNA hay S GMC=1/3(S GMC+S GNC+S GNA)

  =>S GMC=1/3 S CMA,hay GM=1/3AM (2 tam giác CMA và CMG có chung chiều cao hạ từ C)

  Do đó,BN cắt AM tại G ở 1/3 của AM kể từ đáy.

  (Tương tự ta chứng minh được CP cũng cắt AM tại G ở 1/3 của AM kể từ đáy)

  Vậy ba đoạn AM,BN,CP cắt nhau ở một điểm G nằm ở 1/3 của mỗi đoạn kể từ đáy.

  Bài 8. Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD. Đoạn thẳng AC cắt đoạn thẳng BD lại O (như hình vẽ).

                                

  a. So sánh diện tích hai hình tam giác DAO và BCO?

  b. Biết diện tích hình tam giác BAO bằng 1cm2 và diện tích hình tam giác DCO bằng 4cm2. Tính diện tích hình thang ABCD.

  c. Tính tỉ số hai đáy của hình thang AB/CD?

  Giải

  a.Ta có:

  S ADC= S BCD (2 tam giác có chung đáy DC và có chiều cao hạ từ A và B bằng nhau)

  mà 2 tam giác ACD và BCD có phần diện tích chung là tam giác ODC.

  =>S DAO= S COB

  (Hoặc: ta có S ABD= S ABC vì có chung đáy AB và 2 chiều cao hạ từ C và D bằng nhau.

  2 tam giác này có chung phần diện tích là tam giác OAB => SAOD=S BOC)

  b.Ta thấy:

  S ABO/S AOD= OB/OD (2 tam giác ABO và AOD có chung chiều cao hạ từ đỉnh A nên tỉ số diện tích bằng tỉ số 2 cạnh đáy) (1)

  S OBC/S OCD= OB/OD (2 tam giác OBC và OCD có chung chiều cao hạ từ đỉnh C nên tỉ số diện tích bằng tỉ số 2 cạnh đáy) (2)

  Từ (1) và (2) => S ABO/ S AOD= S BOC/ S OCD

  Mà SAOD= S BOC (chứng minh phần a)

  => 1/S AOD= S AOD/4 =>S AOD=1: S AOD/4=> S AOD =4/ S AOD

  => S AOD x S AOD = 4 hay S AOD = 2.

  Vậy diện tích hình thang ABCD là:

  1 + 2 x 2 + 4 = 9 (cm2)

  c.Ta có:

  S ABC= S ABO+ S BOc= 1+2 = 3 (cm2)

  S BCD= S BOc + OCD = 2+ 3= 5 (cm2)

  =>S ABC/S BCD= AB/CD (2 tam giác ABC và BCD có chiều cao hạ từ 2 đỉnh C và B bằng nhau  nên tỉ số diện tích bằng tỉ số 2 cạnh đáy)

  Vậy AB/CD=3/5

  Đ/s: a.S AOD= S BOC

  b.9cm2

  c.AB/CD=3/5.

  Bài 9. Cho hình tròn tâm O và hình vuông ABCD (hình vẽ) có đường chéo AC=12 cm. Tính diện tích phần gạch chéo.

                                             

   

  Giải

  Độ dài OA=OC là:

  12:2= 6 (cm)

  Diện tích tam giác vuông AOD là: 6 x 6 : 2= 18 (cm2)

  Diện tích hình vuông ABCD là:

  18 x 2 x 2=72 (cm2)

  Kẻ OH vuông góc với DC vậy OH là bán kính hình tròn tâm O. Coi độ dài OH= r vậy r =1/2 độ dài cạnh hình vuông.

  Ta có diện tích hình vuông ABCD tính theo r là:

  r x 2 x r x 2= 72 (cm2) 

  => r x r x 4 = 72 (cm2)

  hay r x r = 72 : 4 = 18 (cm)

  Vậy diện tích hình tròn là: r x r x 3,14 = 18 x 3,14 = 56,52 (cm2)

  Diện tích phần gạch chéo là: 72 - 56, 52 = 15,48 (cm2)

  Đ/s: 15,48 cm2

  Bài 10. Phần tô đậm trong hình vẽ dưới đây chiếm bao nhiêu phần của tam giác ABC , nếu mỗi cạnh của hình tam giác ABC được chia làm 3 phần bằng nhau bởi các điểm?

                                        

                                                             

                                                                                Giải

                                                                Nối C với P như hình vẽ.

                                       

  Ta thấy, S APN = 2/3 S APC (Cùng đường cao hạ từ đỉnh P xuống AC và đáy AN = 2/3AC)

  Mà S APC = 1/3 S ABC (Cùng đường cao hạ từ đỉnh C xuống AB và đáy AP = 1/3 AB)

  Nên S APC = 2/3 x 1/3 S ABC = 2/9 S ABC.

  Tương tự ta có: S BMP = 2/9 S ABC.

                            S CNM = 2/9 S ABC

  => S APN + S BMP + S CNM = 2/9 x 3 S ABC = 2/3 S ABC.

  => S MNP = S ABC - (S APN + S BMP + S CNM) = 1 - 2/3 = 1/3 S ABC.

  Vậy diện tích phần tô đậm chiếm 1/3 diện tích tam giác ABC.

  Bài 11. Cho tam giác ABC, trên cạnh BC lấy điểm M, sao cho MB=1/3 BC. Nối AM, trên AM lấy điểm G sao cho GM=1/2 AM. Kéo dài Bg cắt AC tại N. Tính:

  a. Diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác ABM là 672 cm2.

  b. Tỉ số AN/NC.

  Giải

                                       

  a. Ta có: S ABM = 1/3 S ABC (2 tam giác có chung chiều cao hạ từ đỉnh A mà đáy BM = 1/3 BC)

  Vậy diện tích tam giác ABC là: 672 x 3 = 2016 (cm2)

  b. Ta có: S MGB =1/3 S CGB (2 tam giác có cùng chiều cao hạ từ G và đáy MB= 1/3 CB)

  mà S ABG = S MGB (2 tam giác có cùng chiều cao hạ từ B và đáy GA = GM)

  => S AGB =1/3S CGB mà 2 tam giác này có chung đáy GB nên chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy GB của tam giác AGB bằng 1/3 chiều cao hạ từ C xuống đáy GB của tam giác CGB.

  Xét 2 tam giác NAG và NCG có chung đáy NG mà chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy NG của tam giác NAG bằng 1/3 chiều cao hạ từ đỉnh C xuống đáy NG của tam giác CNG => SNAG = 1/3 SCNG.

  2 tam giác NAG và CNG lại có chung chiều cao hạ từ đỉnh G => Đáy AN = 1/3 NC.

  Vậy tỉ số AN/NC=1/3.

  Đ/s: a. 2016 (cm2); b. AN/NC=1/3.

  Bài 12. Cho hình tròn tâm O và hình vuông ABCD có AB = 6 cm (Như hình vẽ). Tính diện tích phần gạch chéo.

                                                   Kết quả hình ảnh cho Cho hình tròn tâm O và hình vuông ABCD

  Giải

  Diện tích hình vuông ABCD là: 6 x 6 = 36 (cm2)

  Diện tích tam giác vuông AOB là: 36 : 4 = 9 (cm2)

  Tích 2 cạnh góc vuông (AO x OB) của tam giác vuông AOD (cũng là tích bán kính với bán kính của hình tròn tâm O) là: 9 x 2 = 18 (cm)

  Vậy diện tích hình tròn tâm O là: 18 x 3,14 = 56,52 (cm2)

  Diện tích phần gạch chéo là: 56,52 - 36 = 20,52 (cm2)

  Đ/s: 20,52 cm2

  Bài 13. Cho hình vẽ sau:

                                                

  Tính diện tích hình tam giác AMP, biết BM=1/BCAN=3/ACMP=1/MN và diện tích hình tam giác ABC bằng 75 cm2.

  Giải

  Ta có: S AMB = 1/5 S ABC = 75 x 1/5 = 15 (cm2) (2 tam giác cùng chiều cao hạ từ A và đáy BM = 1/5 BC)

  S BNC = 1/4 S ABC = 75 x 1/4 = 18,75 (cm2) (2 tam giác cùng chiều cao hạ từ B và đáy NC = 1 - 3/4 = 1/4 AC)

  S MNC = 4/5 S BNC = 18,75 x 4/5 = 15 (cm2) (2 tam giác cùng chiều cao hạ từ N và đáy MC = 1 - 1/5 = 4/5 BC)

  Diện tích tam giác ANM là: 75 - 15 - 15 = 45 (cm2)

  Lại có S AMP = 1/3 S AMN (2 tam giác cùng chiều cao hạ từ A và đáy MP =1/3 MN)

  Vậy diện tích tam giác AMP là: 45 x 1/3 = 15 (cm2)

  Đ/s: 15cm2

  Bài 14. Cho hình vẽ.

                                    

   Tính diện tích hình tam giác AMB, biết hình tròn tâm O có chu vi 43,96cm.

  Giải

  Đường kính hình tròn tâm O (cũng là đáy AB của tam giác MBA) là: 43,96: 3,14 =14 (cm)

  Bán kính hình tròn tâm O (cũng là chiều cao MO của tam giác MBA) là: 14 : 2 = 7 (cm)

  Diện tích tam giác AMB là: 7 x 14 : 2 = 49 (cm2)

  Đ/s: 49 cm2

  Giải 

  Bài 15. Cho hình vẽ:

                                          

  Tính:
  a) Diện tích của phần đã tô màu.
  b) Chu vi của phần không tô màu.
   

  Giải


  a. Ta thấy,mỗi phần tô màu có dạng 1/4 hình tròn bán kính 10 cm. Vậy 4 phần tô màu ghép lại sẽ được 1 hình tròn có bán kính 10 cm.

  Diện tích phần tô màu là: 10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

  b. Ta thấy, mỗi cạnh của phần không tô màu chính là 1/4 đường tròn của hình tròn bán kính 10 cm, 4 cạnh này ghép lại chính là chu vi của hình tròn bán kính 10 cm.

  Chu vi của phần không tô màu là: 10 x 2 x 3,14 = 62,8 (cm)

  Đ/s: a. 314 cm2; b. 62,8 cm

  Bài 16. Cho hình vuông ABCD nằm trong hình tròn tâm O (như hình vẽ). Tính diện tích phần tô màu, biết bán kính của hình tròn là 2cm.

                                           

  Giải

  Diện tích của hình vuông ABCD là: 

  (2 x 2) : 2 × (cm2)

  Diện tích của hình tròn là:

   2×2×3,14=12,56(cm2)">× × 3,14 12,56 (cm2)

  Diện tích của phần đã tô màu là:

  12,56 – 8 = 4,56 (cm2">cm2)

  Đáp số: 4,56cm2.">4,56 cm2.

  Bài 17. Cho hình vẽ sau:

                                         
  Hãy tính diện tích bông hoa (phần tô màu), biết cạnh hình vuông là 5 cm.

  Giải

  Diện tích hình vuông là: 5 x 5 = 25 (cm2)

  Ta thấy, 2 cánh hoa được tô màu ghép với 1 phần không tô màu (giữa 2 cánh hoa đó) tạo thành một nửa hình tròn đường kính 5 cm. Vậy 4 cánh hoa tô màu ghép với 2 phần không tô màu tạo thành một hình tròn đường kính 5 cm.

  Bán kính hình tròn đó là: 5 : 2 =2,5 (cm)

  Diện tích hình tròn đó là: 2,5 x 2,5 x 3,14 = 19.625 (cm2)

  Diện tích 2 phần trắng (không tô màu) là: 25 - 19,625 = 5,375 (cm2)

  Diện tích bông hoa (phần tô màu) là: 19,625 - 5,375 = 14,25 (cm2)

  Đ/s: 14,25 cm2

  Bài 18. Cho hai hình tròn như hình vẽ bên. Chu vi hình tròn lớn là 30,144 cm, chu vi hình tròn nhỏ là 21,98 cm. Tính diện tích phần gạch chéo.

                                 
   

  Giải

  Bán kính hình tròn lớn là: 30,144 : 3,14 : 2 = 4,8 (cm)

  Diện tích hình tròn lớn là: 4,8 x 4,8 x 3,14 = 72.3456 (cm2)

  Bán kính hình tròn bé là: 21,98 : 3,14 : 2 = 3,5 (cm)

  Diện tích hình tròn bé là: 3,5 x 3,5 x 3,14 = 38,465 (cm2)

  Diện tích phần gạch chéo là: 72,3456 - 38,465 = 33.535 (cm2)

  Đ/s: 33,535 cm2

  Bài 19. Tính diện tích phần tô đậm trong hình vẽ sau:

                    

  Giải

  Kí hiệu các phần diện tích như trong hình vẽ.

                   

  Diện tích hình chữ nhật trong hình vẽ là: 8 x 6 = 48 (cm2)

  Bán kính hình tròn (phần trắng) trong hình vẽ là: 10 : 2 = 5 (cm)

  Diện tích hình tròn này là: 5 x 5 x 3,14 = 78,5 (cm2)

  Tổng diện tích các phần (1+2+3+4) là: 78,5 - 48 = 30,5 (cm2)

  Ta thấy tổng diện tích các phần (A+1+2+B) bằng diện tích hình tròn có bán kính là: 8 : 2 = 4 (cm)

  Tổng diện tích các phần (A+1+2+B) là: 4 x 4 x 3,14 = 50,24 (cm2)

  Ta thấy, tổng diện tích các phần (C+3+4+D) bằng diện tích hình tròn có bán kính là: 6 : 2 = 3 (cm)

  Tổng diện tích các phần (C+3+4+D) là: 3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2)

  Diện tích phần tô đậm trong hình đã cho là: (50,24 + 28,26) - 30,5 = 48 (cm2)

  Đ/s: 48 cm2

  Bài 20. Một cái sân chơi hình vuông có diện tích 50 m2 và ở 4 góc trồng 4 cây cổ thụ. Nay người ta mở rộng thành sân hình tròn sao cho 4 cây vẫn giữ lại như trong hình vẽ. Hỏi sân được mở rộng thêm bao nhiêu mét vuông ?

                                       

  Giải

  Gọi 2 điểm góc trồng cây là A và B;  O là tâm của cái sân hình tròn khi được mở rộng như hình vẽ.

                                     

  Diện tích phần đất hình tam giác AOB là: 50 : 4 = 12,5 (m2)

  Tích 2 cạnh góc vuông (AO x OB) của phần đất hình tam giác vuông AOB (cũng là tích của bán kính với bán kính cái sân hình tròn tâm O) là: 12,5 x 2 = 25 (cm2)

  Diện tích cái sân hình tròn tâm O là: 25 x 3,14 = 78,5 (cm2)

  Phần diện tích sân được mở rộng là: 78,5 - 50 = 28,5 (m2)

  Đ/s: 28,5 m2


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Tuấn Anh @ 23:35 11/05/2021
  Số lượt xem: 224256
  Số lượt thích: 10 người (Lê Hùng, phạm lan, Trần Nam, ...)
  Avatar

  23. Cho biết cạnh hình vuông lớn bằng 8cm. Tính diện tích phần tô màu xanh trong hình vẽ sau:

  Gỉải:

   Trước hết, ta tính diện tích phần tô đậm nằm trong hình vuông O1 (1/4 diện tích hình đã cho)

                                

  Diện tích phần tô đậm trong hình vuông O1 là:

  S = S1 + S3 + S4

  Ta thấy:

  S2 = S4 và S3 = S5 (Vì đều bằng 1/4 diện tích hình tròn bán kính 2cm trừ đi diện tích hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng 2cm)

  => S = S1 + S2 + S5  và bằng 1/4 diện tích hình tròn bán kính 4cm trừ đi diện tích hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng 4cm.

  Ta có: 

  S =1/4 x 4 x 4 x 3,14 – 4 x 4 : 2 = 12,56 – 8 = 4,56 (cm2)

  Diện tích phần tô đậm cần tìm là: 4,56 x 4 = 18,24 (cm2)

  Đáp số: 18,24 cm2

  Avatar

  24. Một miếng bìa được cắt đi hai mảnh (xem hình vẽ). Biết ABCD là hình vuông, cạnh hình vuông là đường kính của hình tròn tương ứng. Tính diện tích phần tô đậm của miếng bìa đó ?

                         

   

  Giải

  Cách 1:

  Theo đề bài, 4 nửa hình tròn bằng nhau.

  Ghép hai nửa hình tròn tô đậm vào hai nửa hình tròn không tô đậm. Ta được hình vuông.

  Diện tích phần tô đậm là:

  3 x 3 = 9 (dm2)

  Đáp số: 9 dm2

  Cách 2:

  Theo đề bài, 4 nửa hình tròn bằng nhau.

  Ghép hai nửa hình tròn tô đậm và hai nửa hình tròn không tô đậm ta được 2 hình tròn đường kính 3dm.

  Bán kính hình tròn:

  3 : 2 = 1,5 (dm)

  Diện tích mỗi hình tròn là:

  1,5 x 1,5 x 3,14 = 7,065 (dm2)

  Diện tích hình vuông:

  3 x 3 = 9 (dm2)

  Diện tích phần tô đậm của hình bên:

  (9 – 7,065) + 7,065 = 9 (dm2)

  Đáp số: 9 dm2

  Avatar
  25. Tính diện tích phần tô đậm trong hình vẽ sau:

             

   Giải

  Ta kí hiệu như hình vẽ:

            

  Diện tích hình A là :

  4 x 4 x 3,14 : 2 - S1

  Diện tích hình B là :

  4 x 4 x 3,14 : 2 - S2

  Diện tích hình C là:

  3 x 3 x 3,14 : 2 - S3

  Diện tích hình D là: 

  3 x 3 x 2,14 - S4

  Diện tích hình tròn (phần không tô đậm) là:

  (10 : 2) x (10 : 2) X 3,14 = 78,5 (cm2)

  S1 + S2 + S3 + S4 = 78,5 - 8 x 6 = 30,5 (cm2)

  S (A + B + C + D) hay diện tích phần tô đậm là:

  4 x 4 x 3,14 : 2 x 2 + 3 x 3 x 3,14 : 2 x 2 - (S1 + S2 + S3 + S4 ) = 78,5 - 30,5 = 48 (cm2)

  Đ/s: 48 cm2

  Avatar

  26. Hình dưới đây cho ta thấy 4 hình vuông cạnh 10cm. Hình tô đậm giới hạn bởi các  đường tròn. Tính diện tích phần tô màu. (Đề thi Olympic toán Singapore, năm 1997)

                                bai_9

                                                 Giải

  Dện tích 1/4 hình tròn bán kính 20cm là: 20 x 20 x 3,14 x 1/4 = 314(cm2)

  Diện tích 1/4 hình tròn bán kính 10cm là: 10 x 10 x 3,14 x 1/4 = 78,5 (cm2)

  Diện tích hình vuông nhỏ cạnh 10cm là: 10 x 10=100 (cm2)

  Diện tích phần tô màu là: 314 - 100 - 78,5 - (100 - 78,5) = 114(cm2)

                                                                      Đ/s: 114(cm2)

  Avatar

  27. Biết hình vuông ABCD có diện tích là 64 cm2 (xem hình vẽ). Tính diện tích phần được tô màu?

  Giải

  Ta có: 64 = 8 x 8 nên cạnh hình vuông ABCD hay đường kính hình tròn nội tiếp hình vuông ABCD là 8 cm.

  1/4 diện tích hình vuông ABCD là: 64 x 1/4 = 16 (cm2)

  1/4 diện tích hình tròn nội tiếp hình vuông ABCD là: (8 : 2 ) x ( 8 : 2) x 3,14 x 1/4 = 12,56 (cm2)

  Tổng diện tích 8 phần không tô màu là: (16 - 12,56) x 8 = 27,52 (cm2)

  Diện tích phần tô màu là: 64 - 27,52 = 36,48 (cm2)

  Đ/s:  36,48 (cm2)

  Avatar

  Bài 28:

               

  Giải

  Chiều cao tam giác BCM hay cũng là chiều cao hình thang ABCD là:

  12 x 2 : 4 = 6 (cm)

  Diện tích hình thang ABCD là:

  12 x 6 : 2 = 36 (cm2)

  Đ/s: 36 cm2

  Bài 29. Cho hình vẽ:

                                   

  Biết diện tích hình tròn tâm O là 6,28 cm2, hãy tính diện tích hình vuông ABCD.

  Giải

  Tích của bán kính với bán kính (r x r) của hình tròn tâm O (cũng là tích 2 cạnh góc vuông tam giác vuông AOB) là: 

  6,28 : 3,14 = 2 (cm2)

  Mà AO = OB = r

  Diện tích tam giác vuông AOB = 1/4 diện tích hình vuông ABCD và bằng: 2 : 2 = 1 (cm2)

  Diện tích hình vuông ABCD là: 1 x 4 = 4 (cm2)

  Đ/s: 4 cm2

  Bài 30. Một mảnh vườn hình tam giác có góc A vuông, AB = 30 m, AC = 50 m. Theo quy hoạch, người ta cắt dọc theo AB một phần đất rộng 10 m để làm đường (Như hình vẽ). Tính diện tích phần còn lại?

                                 

  Giải

  Nối A với E như hình vẽ.

                                         

  Diện tích mảnh vườn ban đầu là: 50 x 30 : 2 =750 (m2)

  Diện tích phần đất hình tam giác AEB là: 10 x 30 : 2 = 150 (m2)

  Diện tích phần đất hình tam giác CEA là: 750 - 150 = 600 (cm2)

  Chiều cao DE của tam giác CEA (cũng là cạnh đáy tam giác CED) là: 600 x 2 : 50 = 24 (m)

  Độ dài CD (cũng là chiều cao tam giác CED) là: 50 - 10 = 40(m)

  Diện tích phần đất còn lại là: 40 x 24 : 2 = 480 (cm2)

  Đ/s: 480 cm2

  Bài 31. Có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật trong hình vẽ sau?

                                                  

  Giải

  Cạnh chiều dài hình đã cho có 7 điểm tạo thành số cặp điểm là:

  7 x 6 : 2 = 21 (cặp điểm)

  Cạnh chiều rộng hình đã cho có 5 điểm tạo thành số cặp điểm là:

  5 x 4 : 2 = 10 (cặp điểm)

  Vì cứ 1 cặp điểm chiều dài tạo với 1 cặp điểm chiều rộng 1 hình chữ nhật nên hình trên có tất cả số hình chữ nhật là:

  21 x 10 = 210 (hình)

  Đ/s: 210 hình

  Bài 32. Cho hình chữ nhật ABCD, cạnh AB dài 36 cm, cạnh AD dài 16 cm. M và N là hai điểm trên cạnh AB sao cho AM = MN = NB, đoạn CM và DN cắt nhau tạo O. Tính diện tích MON?

                                       

  Giải (Có thể trình bày theo các cách khác nhau)

  Nối M với D, N với C như hình vẽ.

                                       

  *Cách 1: Ta có: S DMN = 1/3S NCD (2 tam giác có chiều cao hạ từ D và N xuống đáy bằng nhau và đáy MN=1/3DC)

  Mặt khác, 2 tam giác này lại có chung đáy DN nên chiều cao hạ từ M bằng 1/3 chiều cao hạ từ C.

  Xét 2 tam giác MNO và CNO có chung đáy NO mà chiều cao hạ từ M bằng 1/3 chiều cao hạ từ C nên S MNO =1/3S CNO. Vậy diện tích MNO là 1 phần thì diện tích CNO gồm 3 phần như thế.

  Độ dài MN là: 36 : 3 = 12(cm)

  Diện tích NCM là: 16 x 12 : 2 = 96 (cm2)

  Diện tích MNO là: 96 : (1 + 3) = 24 (cm2)

  Đ/s: 24 cm2

  * Cách 2:

  Độ dài MN là: 36 : 3 =12 (cm)

  Diện tích DMN là: 16 x 12 : 2 = 96 (cm2)

  Diện tích NCD là: 16 x 36 : 2 = 288 (cm2)

  Tỉ số diện tích tam giác DMN và NCD là: 96 : 288 = 1/3

  Mà 2 tam giác MND và CND có chung đáy ND nên chiều cao hạ từ M của tam giác MND bằng 1/3 chiều cao hạ từ C của tam giác CND.

  2 tam giác MNO và CNO có chung đáy NO mà chiều cao hạ từ M của tam giác MNO bằng 1/3 chiều cao hạ từ C của tam giác CNO nên S MNO =1/3S CNO. Mà S MNO + S CNO = S MNC. Vậy diện tích MNO = 1/4 diện tích MNC.

  Diện tích MNC là: 16 x 12 : 2 = 96 (cm2)

  Diện tích MNO là: 96 x 1/4 = 24 (cm2)

  Đ/s: 24 cm2

  Bài 33. Cho hình vẽ:

                                       
  Tính:

  a) Diện tích hình vuông ABCD.
  b) Diện tích phần đã tô màu của hình tròn.

  Giải

  a. Diện tích hình vuông ABCD là: (4 x 4 : 2) x 4 = 32 (cm2)

  b. Diện tích hình tròn tâm O là: 4 x 4 x 3,14 = 50,24 (cm2)

  Diện tích phần tô màu là: 50,24 -32 = 18,24 (cm2)

  Đ/s: 18,24 cm2

  1 số bài toán chọn lọc tiểu học

  1 số bài toán chuyển động chọn lọc lớp 5

  Giải bài toán về tạo lập số,tìm số lượng các số

  Giải 1 số bài toán bằng cách dùng đơn vị quy ước

  Giải bài toán về tỉ số %

  Tập giải một số bài toán hình tiểu học

  Giỏi hơn với tập giải một số bài toán hay lớp 5

  Bài toán về Đại lượng tỉ lệ nghịch

   
  Gửi ý kiến

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !