HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

HÀNH TRÌNH PHÁ ÁN

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Thành viên trực tuyến

14 khách và 1 thành viên
 • Hoàng Mai
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này
  Gốc > Toán học - Đề thi > Đề toán - Đề thi >

  Một số bài toán chọn lọc ở Tiểu học

                                                                 

  1. Việt có 18 hòn bi, Nam có 16 hòn bi, Hòa có số bi bằng trung bình cộng của Việt và Nam. Bình có số bi kém trung bình cộng của cả 4 bạn là 6 hòn bi. Hỏi Bình có bao nhiêu hòn bi?

   taifile

  Giải

  Cách 1:

  Số bi của Hòa là: (18+16) :2 = 17 (hòn)

  Tổng số bi của 3 bạn Việt, Nam và Hòa là: 18 + 16 + 17 = 51 (hòn)

                                 ---- TB cộng----                                              6

  Tổng số bi 4 bạn: x-----------------x-----------------x-----------------x---/--------------x

                                 /---Tổng số bi của Việt, Nam và Hòa-------------/ Số bi của Bình

  Vì Bình có số bi kém trung bình cộng của cả 4 bạn là 6 hòn bi nên trung bình cộng số bi của 4 bạn là:

  (51 - 6) : 3 = 15 (hòn)

  Số bi của Bình là:

  15 - 6 = 9 (hòn)

  Cách 2:

  Số bi của Hòa là: (18 + 16) : 2 = 17(hòn)

  Tổng số bi của 3 bạn Việt, Nam và Hòa là: 18 + 16 + 17 = 51 (hòn)

  Coi tổng số bi của cả 4 bạn có dạng là:    *6 + *6 + *6 + *6

  Thì tổng số bi của 3 bạn Việt, Nam và Hòa là:  6 + *6+ *6 + *6 = 51 (hòn)

  Vậy * x 3 + 24 = 51

        * x 3 = 51 - 24

        * x 3 = 27

        * = 27 : 3

        * = 9

  Vậy Bình có 9 hòn bi.

  Đáp số: 9 hòn bi

  2. An đọc một quyển truyện dày 104 trang, biết rằng 5 lần số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc. Hỏi An đã đọc bao nhiêu trang và chưa đọc bao nhiêu trang?

   taifile

  Giải

  Vì 5 lần số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc nên ta coi số phần trang đã đọc là 3 phần thì số trang chưa đọc sẽ là 5 phần như thế.

  Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)

  Số trang chưa đọc là: 104 : 8 x 5 = 65 (trang)

  Số trang đã đọc là: 104 - 65 = 39 (trang)

  Đáp số: Đã đọc 39 trang; chưa đọc 65 trang

  3. Chị chia xoài cho các em, nếu cho mỗi em 3 quả thì thừa 2 quả, nếu cho mỗi em 4 quả thì thiếu 2 quả. Hỏi có bao nhiêu quả xoài và bao nhiêu em được chia xoài?

   taifile

  Giải

  Cách 1:

   Số em được chia:                  x---------------x                                            2

  Số xoài chia mỗi em 3 quả:    x---------------x---------------x----------------x-------/ 

  Số xoài cgia mỗi em 4 quả:    x---------------x---------------x----------------x-------/--------x

                                                                                                                             2

  Từ sơ đồ tóm tắt trên ta thấy số em là:

  2 + 2 = 4 (em)

  Số xoài là:

  4 x 3 + 2 =14 (quả)

  (Hoặc 4 x 4 – 2 = 14 (quả))

  Đáp số: 14 quả xoài  và 4 em.

  Cách 2:

  Số xoài đủ để chia cho mỗi em 4 quả nhiều hơn số xoài đủ để chia cho mỗi em 3 quả là:

  2 + 2 = 4 (quả)

  1 em được chia 4 quả nhiều hơn 1 em được chia 3 quả là:

  4 – 3 = 1 (quả)

  Số em được chia xoài là:

  4 : 1 = 4 (em)

  Số xoài là:

  4 x 3 +2 = 14 (quả)

  (Hoặc 4 x 4 – 2 = 14 (quả))

  Đáp số: 14 quả xoài  và 4 em.

  4. Số trứng gà bằng 0,75 số trứng vịt. Nếu thêm vào số trứng gà 36 quả nữa thì số trứng gà bằng 0,9 số trứng vịt. Tính số trứng gà, số trứng vịt lúc đầu.

   taifile

  Giải

  Ta có: 0,75 = 75/100 = 15/20;   0,9 = 9/10 = 18/20

  Vậy ta coi số trứng gà ban đầu là 15 phần bằng nhau thì số phần trứng gà khi được thêm 36 quả là 18 phần như thế.

  36 quả trứng gà ứng với số phần là:  18 - 15 = 3 (phần)

  Số trứng gà là: 36: 3 x 15 = 180 (quả)

  Số trứng vịt là: 180 : 15 x 20 = 240 (quả)

  Đáp số: 180 trứng gà; 240 trứng vịt

  5. Trong một trận thi đấu cờ tướng có 12 kì thủ tham gia. Biết rằng họ thi đấu vòng tròn tính điểm, ai cũng phải thi đâu với những người khác 1 trận. Hỏi có bao nhiêu trận đấu tất cả?

   taifile

  Giải

  Vì mỗi kì thủ đều phải thi đấu với với 12 - 1 = 11 kì thủ còn lại nên 12 kì thủ sẽ phải thi đấu số trận là:  12 x 11 = 132 (trận)

  Nhưng như vậy, mỗi kì thủ đã được tính 2 lần thi đấu với kì thủ khác. Vậy tất cả có số trận đấu là: 132 : 2 = 66 (trận)

  Đáp số: 66 trận

  ( Hoặc có thể trình bày ngắn gọn như sau: 

  Có tất cả số trận đấu là:

  12 x (12 - 1) : 2 = 66 (trận)

  Đáp số: 66 trận )

  6. Hình dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhât?

           
           
           

   taifile

  Giải

  Một cột theo hàng ngang có số hình chữ nhật là: 6 x (6 - 1) : 2 = 15 (hình)

  Một cột theo hàng dọc có số hình chữ nhật là: 4 x (4 - 1) : 2 = 6 (hình)

  Vậy hình trên có tất cả số hình chữ nhật là: 15 x 6 =90 (hình)

  Đáp số: 90 hình chữ nhật

  7. Cho phân số hãy tìm một số nào đó để khi cùng cộng thêm số đó vào tử số và mẫu số của phân số đó thì được phân số mới có giá trị bằng phân số .

   taifile

  Giải

  Hiệu mẫu số và tử số của phân số ban đầu là:

  26 - 14 = 12

  Hiệu này không thay đổi khi cùng cộng thêm một số vào cả tử số và mẫu số của phân số đó. Vậy đối với phân số mới ta có sơ đồ:

  Tử số:     x------x------x------x------x------x------x           

  Mẫu số:   x------x------x------x------x------x------x------x------x------x

                                                                         --------- 12---------

  Hiệu số phần bằng nhau của phân số mới là:

  9 - 6 = 3 (phần)

  Tử số của phân số mới là:

  12 : 3 x 6 = 24

  Số cần tìm là:

  24 - 14 =10

  Đáp số:10

  taifile

  8. Một bãi gửi ô tô và xe máy (2 bánh) đếm được tất cả 120 xe. Biết rằng tổng số bánh xe là 244 bánh. Hỏi có bao nhiêu ô tô, bao nhiêu xe máy được gửi trong bãi?

  Giải

  Cách 1: (Phương pháp đặt giả thiết tạm): ==> Ta giả sử coi tổng số 120 xe trên đều là ô tô (hoặc đều là xe máy) để từ đó đối chiếu số bánh xe bị thiếu hụt (hoặc thừa ra) so với thực tế ở đầu bài và từ đó tìm ra số xe từng loại.

  Giả sử số xe trong bãi toàn là ô tô,vậy số bánh xe lúc này sẽ là:

  120 x 4=480 (bánh)

  So với thực tế, số bánh xe tăng thêm:

  480 - 244=236 (bánh)

  Số bánh tăng thêm này vì số bánh mỗi xe máy đã được tính thành số bánh của một xe ô tô.

  Mỗi ô tô hơn xe máy số bánh là:

  4-2 = 2 (bánh)

  Có số xe máy là:

  236:2=118 (xe)

  Có số ô tô là:

  120-118=2 (xe)

  Đ/s: 118 xe máy; 2 ô tô.

  Cách 2: (Phương pháp đại số) ==> Gọi số xe máy và ô tô chưa biết là 2 ẩn số cần tìm, từ đó dựa vào đầu bài, ta lập các phép toán để đi tìm số xe máy và ô tô theo yêu cầu đề bài.

  Gọi số xe máy và ô tô cần tìm lần lượt là X và Y (X, Y ≠ 0)

  Theo bài ta có:

       X + Y = 120 (1)

  Và X x 2 + Y x 4 = 244 (2)

  Từ (1) ta có: X = 120 - Y

  Thay vào (2) ta có: 

  (120 - Y) x 2 + Y x 4 = 244

   240 - Y x 2 + Y x 4 = 244

    hay  Y x 2 = 4

                Y = 2

  Thay vào (1) ta có:  X + 2 = 120

                                X = 120 - 2 = 118

  Vậy số xe máy là 118 và ô tô là 2.

  Đ/s: 118 xe máy; 2 ô tô.

  taifile

  9. Tìm số có 2 chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 4 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 26 lần số cần tìm.

  Giải

  Cách 1:

  Gọi số cần tìm là ab (a ≠ 0; a, b <10)

  Thêm 4 vào bên trái số đó ta được 4ab.

  Theo bài ta có: 4ab =26 x ab

  400 + ab = 26 x ab

  400 = 25 x ab ( 2 vế cùng bớt ab)

  ab = 400 : 25 = 16

  Vậy số cần tìm là 16.

  Cách 2: (Dựa vào bài toán hiệu và tỉ)

  Khi viết thêm chữ số 4 vào bên trái số có 2 chữ số thì số đó đã được tăng thêm 400 đơn vị.

  Lúc này ta được số mới gấp số cần tìm 26 lần. Vậy hiệu số phần bằng nhau giữa số mới và số cũ là:

  26 - 1 = 25 (phần)

  Số cần tìm là:

  400 : 25 x 1 = 16.

  Vậy số cần tìm là 16.

  10. Tìm một số tự nhiên biết rằng số đó chia cho 5 dư 4, chia cho 8 dư 4 và hiệu của các thương bằng 426.

  Giải

  Vì số cần tìm chia chi 5 dư 4, chia cho 8 dư 4 nên nếu số đó bớt đi 4 đơn vị thì được số mới cùng chia hết cho 5 và 8 mà hiệu 2 thương không đổi.

  Ta coi số mới đó gồm 40 phần bằng nhau,vậy chia cho 5 thì được:

  40 : 5 = 8 (phần)

  Khi chia cho 8 thì được:

  40 : 8= 5 (phần)

  Hiệu 2 thương (426) lúc này ứng với:

  8 - 5 = 3 (phần)

  Vậy số phải tìm là:

  426 : 3 x 40 + 4 = 5684

  Thử lại: 5684 : 5 = 1136 dư 4

              5684 : 8=710 dư 4

  Đ/s: 5684

  11. Trong một trận thi đấu cờ tướng có 12 kì thủ tham gia. Biết rằng ở vòng loại họ thi đấu vòng tròn tính điểm và ai cũng phải thi đâu với những người khác 1 trận. Hỏi có bao nhiêu trận đấu tất cả?

   taifile

  Giải

  Trong 12 người dự thi thì ai cũng phải thi đấu vòng tròn với những người còn lại 1 ván. Tức là mỗi người sẽ phải đấu:

  12 - 1 = 11 (trận)

  Vậy 12 người thì có tất cả số trận đấu theo như trên là:

  11 x 12 = 132 (trận)

  Tuy nhiên như vậy thì số trận đấu của mỗi người đã được tính 2 lần(khi 1 người đã đấu gặp người khác 1 ván và khi đễn lượt người khác đó lại gặp lại người đó 1 ván trong tổng số 11 ván của người đó).Vậy có tất cả có số trận đấu là:

  132 : 2 = 66 (trận)

  Đ/s: 66 trận

  => Quy tắc tính số lượt(trận) theo vòng tròn:

   Số trận = n x ( n - 1) : 2

   n: số người

  12. Tìm abc biết:  abc x 5 = dad

  Giải

  Ta có: a, d ≠ 0; a, b, c, d < 10

  Vì tích của abc (số có 3 chữ số) với 5 là số dad (có 3 chữ số) nên a=1.

  Ta được: 1bc x 5 = d1d.

  Vế trái (1bc x 5) là số chia hết cho 5,nên vế phải d=5 (vì d khác 0).

  Ta được: 1bc x 5 = 515

  1bc = 515:5

  1bc = 103.

  Vậy số cần tìm là 103.

  taifile

  13. Tính bằng cách hợp lí:   +  +  + 

  Giải

  Ta có: 131313=13 x 10101

            151515 = 15 x 10101

            353535 = 35 x 10101

            636363 = 63 x 10101

            999999 = 99 x 10101

  Vậy  +  +  +  =  +  +  + 

  = (  +   +   + ) x 13 

  = (   -   +   -   +    -   +   -   ) : 2 x 13

  =  (  -   ) : 2 x 13

  =   : 2 x 13 

   x 13

   

  => Kiến thức cần nhớ:

   =    -  

   = (   -   ) : 2

   = (   -   ) : 3

  vv....

   =  (  -   ) : x

  14. Tính nhanh tổng sau: 1 + 3 + 5 + ... +97 + 99

  Giải

  Ta có: 3 - 1 = 5 - 3 =.....= 99 - 97 = 2. Vậy tổng trên gồm các số hạng cách đều 2 đơn vị.

  Tổng trên có số số hạng là:

  (99 - 1) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

  Ta thấy: 1 + 99 = 3 + 97 =.....= 100

  Tổng trên có 50 số hạng thì có số cặp có tổng bằng 100 là:

  50 : 2 = 25 (cặp)

  Vậy tổng trên là:

  100 x 25 = 2500

  Đ/s: 2500

  *Trong dãy số cách đều, nếu số số hạng là số lẻ, thì số hạng ở chính giữa dãy số chính là trung bình cộng của cả dãy số hay trung bình cộng của 1 cặp (nếu tính như trên).

  ==> Cách tính số số hạng trong dãy số cách đều:

  Số số hạng = (số cuối - số đầu) : khoảng cách + 1

  * Số cuối = số lớn nhất dãy

    Số đầu = số bé nhất dãy

  15. Cho một tích hai thừa số, thừa số thứ nhất là 23. Nếu giảm một thừa số đi 2 đơn vị và tăng thừa số kia 2 đơn vị thì tích tăng thêm 20 đơn vị. Tìm thừa số thứ hai.

  Giải

  Gọi thừ số thứ 2 là a, ta có tích 2 thừa số là 23 x a

  Theo bài ta có:  23 x a = 21 x (a + 2) - 20   (1)

                  hoặc 23 x a = 25 x (a - 2) - 20   (2)

  Từ (1) ta có:  23 x a = 21 x (a + 2) - 20 

               ⇔     23 x a = 21 x a + 42 - 20

               ⇔    23 x a = 21 x a + 22

               ⇔    2 x a  = 22

                      a = 22 : 2 = 11

  Từ (2) ta có: 23 x a = 25 x (a - 2) - 20

                 ⇔ 23 x a = 25 x a - 50 - 20

                 ⇔ 2 x a = 70

                 ⇔ a = 70 : 2 = 35

  Vậy thừa số thứ 2 là 11 hoặc 35.

  16. Bạn An đã được kiểm tra một số bài, bạn đó tính rằng nếu được them 3 điểm 10 và 3 điểm 9 nữa thì điểm trung bình của tất cả các bài sẽ là 8, nếu được thêm 1 điểm 9 và 2 điểm 10 nữa thì điểm trung bình của tất cả các bài sẽ là 7,5. Hỏi bạn An được kiểm tra mấy bài?

  Giải

  Nếu được thêm 3 điểm 10 và 3 điểm 9 nữa thì tổng số điểm được thêm là: 

  10 x 3 + 9 x 3 = 57 (điểm)

  Để được điểm trung bình của tất cả các bài là 8 thì số điểm phải bù thêm vào cho các bài đã kiểm tra là: 57 - 8 x (3 + 3) = 9 (điểm) 

  Nếu được thêm 1 điểm 9 và 2 điểm 10 nữa thì tổng số điểm được thêm là: 

  9 x 1 + 10 x 2 = 28 (điểm)

  Để được điểm trung bình của tất cả các bài là 7,5 thì số điểm phải bù thêm vào cho các bài đã kiểm tra là: 29 - 7,5 x (1 + 2) = 6,5 (điểm) 

  Như vậy khi tăng điểm trung bình của tất cả các bài từ 7,5 lên 8 thì tổng số điểm của các bài đã kiểm tra sẽ tăng lên là: 9 - 6,5 = 2,5 (điểm) 

  Hiệu hai điểm trung bình là: 8 - 7,5 = 0,5 (điểm) 

  Bạn An được kiểm tra số bài là: 2,5 : 0,5 = 5 (bài)

  Đ/s: 5 bài

  17. Số chữ số dùng để đánh số trang của một quyển sách bằng đúng 2 lần số trang của cuốn sách đó. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

  Giải

  Để số chữ số bằng đúng 2 lần số trang quyển sách thì trung bình mỗi trang sẽ phải dùng hai chữ số.

  Từ trang 1 đến trang 9 có 9 trang gồm một chữ số vậy còn thiếu 9 chữ số.

  Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang, mỗi trang có đủ hai chữ số.

  Từ trang 100 trở đi mỗi trang có 3 chữ số, mỗi trang thừa một chữ số, nên phải có 9 trang để bù vào cho 9 trang gồm một chữ số.

  Vậy quyển sách có số trang là: 9 + 90 + 9 = 108 (trang)

  Đ/s: 108 trang

  18. Người ta ngăn thửa đất hình chữ nhật thành 2 mảnh, một mảnh hình vuông và một mảnh hình chữ nhật. Biết chu vi ban đầu hơn chu vi mảnh đất hình vuông là 28m. Diện tích của thửa đất ban đầu hơn diện tích hình vuông là 224m2. Tính diện tích thửa đất ban đầu.

  Giải

  Nửa chu vi hình ABCD hơn nửa chu vi hình AMND là: 28 : 2 = 14 (m)

  Nửa chu vi hình ABCD là AD + AB

  Nửa chu vi hình AMND là AD + AM

  Do đó : MB = AB - AM = 14(m)

  Chiều rộng BC của hình ABCD là: 224 : 14 = 16(m)

  Chiều dài AB của hình ABCD là: 16 + 14 = 30(m)

  Diện tích hình ABCD là: 30 x 16 = 480(m2)

  Đ/s: 480m2

  19. Một người bán một bộ bàn ghế được lãi 20% theo giá vốn. Hỏi người đó được lãi bao nhiêu phần trăm theo giá bán?

  Giải

  Ta coi giá vốn 100% thì tiền lãi là 20%. Khi đó giá bán là:

  100% + 20% = 120%

  Người đó được lãi số % theo giá bán là:

  20 : 120 = 0,1666....= 16,66%

  Đ/s: 16,66%

  20. Một cửa hàng bán cái tủ được lãi 20% so với giá bán. Hỏi cửa hàng đó được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá mua?

  Giải

  Coi giá bán cái tủ là 100% thì tiền lãi là 20%.

  Vậy giá mua là: 100%20% 80% (giá bán)

  So với giá mua thì giá bán bằng:

  100 : 80 = 1,25 =125% (giá mua)

  So với giá mua thì cửa hàng được lãi:

  125%100%=25%

  Đáp số: 25%.

  21. Cuối năm học, một cửa hàng văn hóa phẩm hạ giá bán vở bớt 20%. Hỏi với cùng một số tiền, một học sinh sẽ mua thêm được bao nhiêu phần trăm số vở so với trước đây?

  22. Giá một quyển vở tháng 9 tăng 10% so với tháng 8, sang tháng 10 lại giảm 10% so với tháng 9. Hỏi giá một quyển vở ở tháng 10 so với tháng 8 thì rẻ hơn hay đắt hơn?

  23. Một hình chữ nhật nếu giảm 25% chiều dài thì phải tăng chiều rộng lên bao nhiêu % để diện tích hình chữ nhật đó không đổi?

  24. Cho một tam giác vuông góc ở A. Cạnh AB dài 6 cm, cạnh AC dài 8cm. Tính độ dài cạnh BC?

  25. Một ô tô gặp một xe lửa chạy ngược chiều trên hai đoạn đường song song. Một hành khách trên ô tô thấy từ lúc toa đầu và toa cuối của xe lửa chạy qua khỏi mình hết 7 giây. Tính vận tốc của xe lửa biết rằng xe lửa có chiều dài 196m và vận tốc ô tô là 960m/phút.

  26. Hai hình tròn có tổng diện tích 136,8 cm2, biết hình tròn thứ nhất có bán kính gấp 3 lần hình tròn nhỏ. Tính diện tích mỗi hình tròn.

  1 số bài toán chuyển động chọn lọc lớp 5

  Giải bài toán về tỉ số %

  Tập giải một số bài toán hình tiểu học

  Giải bài toán về tạo lập số,tìm số lượng các số

  Giải 1 số bài toán bằng cách dùng đơn vị quy ước

  Giỏi hơn với tập giải một số bài toán hay lớp 5

  Bài toán về Đại lượng tỉ lệ nghịch

  1 số đề thi tuyển sinh vào lớp 10-Môn Toán(Tổng hợp)

  Tại sao lại phải viết đơn vị trong phép tính giải trong ngoặc, sau kết quả ?

  Toán lớp 4 - 150 bài toán bồi dưỡng HSG lớp 4 (Có lời giải chi tiết)

  Phương pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh giỏi Toán 5

  Toán về tỉ số phần trăm phần ví dụ và bài tập

  Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Tiểu Học

  Giáo án bd hsg toán lớp 5

  60 đề thi toán vào lớp 6 các trường chuyên

  Giáo án bồi dưỡng hsg toán 5 theo chuyên đề

  Các dạng toán bồi dưỡng HSG lớp 5‎ - phần 1

  Bài tập toán nâng cao lớp 5 - Phần 2

  Một số bài toán về trung bình cộng ở Tiểu học

  Bài tập Toán- Tiếng Việt luyện thêm theo tháng lớp 5


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Tuấn Anh @ 17:45 27/03/2022
  Số lượt xem: 308104
  Số lượt thích: 10 người (Vũ hoa, lê hoàng, Lê Hùng, ...)
  Avatar

  Hình ảnh có liên quan

  Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Sau 6 năm nữa, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con?

  Giải

  => Cách 1:

  Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con, vậy hiệu số phần tuổi mẹ và con hiện nay là: 4- 1 = 3 (phần)

  Vậy hiện nay tuổi con sẽ bằng 1/3 hiệu số tuổi giữa 2 mẹ con'

  Sau 6 năm thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con, vậy hiệu số phần tuổi mẹ và con lúc này là: 3 - 1 = 2 (phần)

  Vậy sau 6 năm tuổi con sẽ bằng 1/2 hiệu số tuổi 2 mẹ con.

  6 năm ứng với hiệu số phần tuổi 2 mẹ con là:

  1/2 - 1/3 = 1/6 (hiệu số tuổi 2 mẹ con)

  Hiệu số tuổi 2 mẹ con là:

  6: 1/6 = 36 (tuổi)

  Hiệu số tuổi 2 mẹ con là không đổi.

  Tuổi con hiện nay là:

  36 : (4-1) = 12 (tuổi)

  Tuổi con khi mẹ gấp 2 lần là:

  36 : (2 - 1) = 36 (tuổi)

  Vậy sau số năm thì tuổi mẹ gấp đôi tuổi con là:

  36 - 12 = 24 (năm)

  Đ/s: 24 năm

  => Cách 2 (Giải bằng phương pháp đại số)

  Gọi số tuổi mẹ hiện nay là X, số tuổi con hiện nay là Y (X;Y khác 0)

  Ta có X = Y x 4 (*)

  6 năm sau ta có X + 6 = (Y + 6)x 3 (**)

  Thay (*) vào (**) ta có  Y x 4 + 6 = (Y + 6) x 3

  hay Y x 4 + 6 = Y x 3+ 18 

         Y = 12

  Thay vào (*) ta có X = 12 x 4 = 48

  Vậy tuổi mẹ hiện nay là 48 và tuổi con hiện nay là 12.

  Hiệu số tuổi 2 mẹ con luôn không đổi và bằng:

  48 - 12 = 36 (tuổi)

  Tuổi con khi mẹ gấp 2 lần là:

  36 : (2-1) = 36 (tuổi)

  Sau số năm thì tuổi mẹ gấp đôi tuổi con là:

  36 - 12 = 24 (năm)

  Đ/s: 24 năm

  Avatar

  Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Lê Quý Đôn, Bắc Giang năm 2019 - 2020 - Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán - VnDoc.com

  Avatar

    

  Avatar

  Avatar

  Đề thi khảo sát (Toán) đầu vào lớp 6 Trường THCS Tam Sơn 2014-2015:

  Avatar

  2013-05-20_10.49.32_500

  Avatar

   

   

   

  * Bài toán vui:

  Thuyền to chở được mười người,

  Thuyền con chỉ chở sáu người là đông.

  Một bày con nít qua sông,

  Mười thuyền to, nhỏ giữa dòng đang trôi,

  Cả bày là tám mươi người,

  Trên bờ còn có bốn người chờ sang.

  Bao thuyền to, nhỏ sang ngang?

  Avatar

  Bài toán: Trong một nhà máy, số công nhân giỏi nhất nếu có thêm được 2 người thì sẽ bằng 1/5 tổng số công nhân, số công nhân không được xếp loại giỏi nếu giảm đi 14 người thì sẽ bằng 1/2 tổng số công nhân. Hỏi trong nhà máy có bao nhiêu công nhân giỏi?

  Giải

   

  Nếu số công nhân loại giỏi được thêm 2 người thì bằng 1/5 tổng số công nhân.

  Lúc này số công nhân giỏi ít hơn 1/2 tổng số công nhân là:

  14 - 2 = 12 (người)

  Xem tổng số công nhân được chia làm 5 phần, số công nhân giỏi có 1 phần, 1/2 tổng số công nhân có:

  5 : 2 = 2,5 (phần)

  12 người ứng với:

  2,5 - 1 = 1,5 (phần)

  Giá trị 1 phần là:

  12 : 1,5 = 8 (công nhân)

  Số công nhân giỏi là:

  8 - 2 = 6 (người)

  Đáp số:  6 người.

  (Nguồn: toantieuhocpl)

  Avatar

  Bài toán: Có hai kệ sách, kệ thứ nhất có 152 quyển, kệ thứ hai có 88 quyển. Hỏi cùng phải chuyển đi ở mỗi kệ bao nhiêu quyển sách để tỉ số của số sách ở kệ thứ nhất và số sách ở kệ thứ hai là 1/3?

   Giải

  Nếu cùng chuyển mỗi kệ với số sách như nhau thì hiệu vẫn không đổi là:

  152 – 88 = 64 (quyển)

  Hiệu số phần bằng nhau:

  3 – 1 = 2 (phần)

  Số sách ở kệ thứ hai sau khi đã chuyển là:

  64 : 2 = 32 (quyển)

  Số sách đã chuyển đi ở mỗi kệ là:

  88 – 32 = 56 (quyển)

  Đáp số:  56 quyển

  (Theo toantieuhocpl)

   
  Gửi ý kiến

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !