HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

Máy tính bỏ túi

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Tin Báo mới

Thành viên trực tuyến

7 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

Thit_bo.jpg A1.jpg Du_lich_2.gif Caronghuyetlong.jpg Mr_627403_6184a449cdc2167b.jpg XonxaonhungthuongbimuabansieucaytientycuadaigiaViet1462074889img_77231519140572width650height439.jpg 228949.mp3 192561.mp3 Lk_Slow_Thu_Yeu_Thuong_Love_St__Various_Artists_NhacPronet.mp3 Trangngoc1.gif Anh_1_2.JPG NKLTTC.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL_Mai_truong_my.mp3 NKL_La_thu.mp3 NKL_BAI_CA_NGV.mp3 Nhac_nen_du_thi_ke_chuyen_ve_Bac.mp3 Cay_canh.jpg

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này
  Gốc > Tác phẩm văn học - Đề thi > Tổng hợp >

  Hóa học - Đề thi Minh họa lần 3 THPT Quốc gia 2017

  Với mỗi câu hỏi, hãy khoanh tròn vào một phương án A, B, C, D ... cho phù hợp nhất.

  Câu 1. Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108. 

  Trong công nghiệp, để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch chất X (có màng ngăn). Chất X là:

   
   
   
   
   

  Câu 2. Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí?

   
   
   
   
   

  Câu 3. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?

   
   
   
   
   
   

  Câu 4. Oxit nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl sinh ra hỗn hợp muối?

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 5. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 6. Cho dung dịch FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa có màu:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 7. Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 8. Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 9. Trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 10. Chất nào sau đây không phản ứng với NaOH trong dung dịch?

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 11. Đá vôi là nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, được dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất vôi,... Nung 100 kg đá vôi (chứa 80% CaCO3 về khối lượng, còn lại là tạp chất trơ) đến khối lượng không đổi, thu được m kg chất rắn. Giá trị của m là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 12. Kim loại crom tan được trong dung dịch:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 13. Cho 5 gam hỗn hợp X gồm Ag và Al vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong X là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 14. Khử hoàn toàn 32 gam CuO thành kim loại cần vừa đủ V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 15. Cho hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COONH4 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 16. Cho hỗn hợp Zn và Fe vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp hai kim loại. Hai kim loại đó là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 17. Hòa tan hoàn toàn 9,4 gam K2O vào 70,6 gam nước, thu được dung dịch KOH có nồng độ x%. Giá trị của x là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 18. Cho axit acrylic tác dụng với ancol đơn chức X, thu được este Y Trong Y, oxi chiếm 32% về khối lượng. Công thức của Y là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 19. Cho dãy các chất sau: tripanmitin, axit aminoaxetic, Ala-Gly-Glu, etyl propionat. Số chất trong dãy có phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 20. Phát biểu nào sau đây sai?

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 21. Xà phòng hóa hoàn toàn este X mạch hở trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ gồm: (COONa)2, CH3CHO và C2H5OH. Công thức phân tử của X là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 22. Thực hiện thí nghiệm điều chế khí X, khí X được thu vào bình tam giác theo hình vẽ sau.

                                                 

  Thí nghiệm đó là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 23. Cho m gam bột sắt vào dung dịch HNO3, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc) và 2,4 gam chất rắn. Giá trị của m là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 24. Hỗn hợp E gồm ba amin no, đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam E bằng O2, thu được CO2, H2O và 0,672 lít khí N2 (đktc). Mặt khác, để tác dụng với m gam E cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 25. Điện phân (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) dung dịch muối nitrat của một kim loại M (có hóa trị không đổi). Sau thời gian t giây, khối lượng dung dịch giảm 6,96 gam và tại catot chỉ thu được a gam kim loại M. Sau thời gian 2t giây, khối lượng dung dịch giảm 11,78 gam và tại catot thoát ra 0,224 lít khí (đktc). Giá trị của a là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 26. Cho các phát biểu sau:

  (1) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.

  (2) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

  (3) Ở điều kiện thường, anilin là chất khí.

  (4) Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit.

  (5) Thủy phân hoàn toàn anbumin thu được hỗn hợp α-amino axit.

  (6) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2.Số phát biểu đúng là:

   
   
   
   
   
   

  Câu 27. Cho sơ đồ chuyển hóa sau. Biết các chất Y, Z, T là các hợp chất của crom. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 28. Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitat và 2 mol natri oleat. Phát biểu nao sau đây sai?

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 29. Tiến hành các thí nghiệm sau:

  (1) Điện phân NaCl nóng chảy.

  (2) Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ).

  (3) Cho mẩu K vào dung dịch AlCl3.

  (4) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.

  (5) Cho Ag vào dung dịch HCl.

  (6) Cho Cu vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và NaHSO4.Số thí nghiệm thu được chất khí là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 30. Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O. Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được chất hữu cơ T. Phát biểu nào sau đây sai?

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 31. Cho các phát biểu sau:

  (1) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

  (2) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.

  (3) Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí.

  (4) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly có 4 nguyên tử oxi.

  (5) Ở điều kiện thường, amino axit là những chất lỏng.Số phát biểu đúng là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 32. Ancol etylic được điều chế bằng cách lên men tinh bột theo sơ đồ sau. Để điều chế 10 lít ancol etylic 46o cần m kg gạo (chứa 75% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ). Biết hiệu suất của cả quá trình là 80% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml.

                                           

  Giá trị của m là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 33. Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2. Sự phụ thuộc của số mol kết tủa CaCO3 vào số mol CO2 được biểu diễn theo đồ thị sau.

                              

  Tỉ lệ a : b tương ứng là :

   
   
   
   
   
   

  Câu 34. Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). Chất X là muối của axit hữu cơ đa chức, chất Y là muối của một axit vô cơ. Cho 2,62 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ mol 1 : 3) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 35. Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp), thu được dung dịch X. Hấp thụ CO2 dư vào X, thu được dung dịch chất Y. Cho Y tác dụng với Ca(OH)2 theo tỉ lệ mol 1 : 1, tạo ra chất Z tan trong nước. Chất Z là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 36. Cho 5 chất: NaOH, HCl, AgNO3, HNO3, Cl2. Số chất tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 37. Hỗn hợp T gồm 2 este đơn chức X, Y (MX < MY). Đun nóng 15 gam T với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được m gam hỗn hợp Z gồm 2 ancol (có phân tử khối hơn kém nhau 14u) và hỗn hợp hai muối. Đốt cháy m gam Z, thu được 9,408 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X trong T là:

   
   
   
   
   
   
   

  Câu 38. Hấp thụ hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3, thu được 200 ml dung dịch X. Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được 2,688 lít khí (đktc). Mặt khác, cho 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 39,4 gam kết tủa. Giá trị của x là:

   
   
   
   
   
   

  Câu 39. Hỗn hợp E gồm 3 chất: X (là este của amino axit); Y và Z là hai peptit mạch hở, hơn kém nhau một nguyên tử nitơ (đều chứa ít nhất hai loại gốc amino axit, MY < MZ). Cho 36 gam E tác dụng vừa đủ với 0,44 mol NaOH, thu được 7,36 gam ancol no, đơn chức, mạch hở và 45,34 gam ba muối của glyxin, alanin, valin (trong đó có 0,1 mol muối của alanin). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 36 gam E trong O2 dư, thu được CO2, N2 và 1,38 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là:

   
   
   
   
   

  Câu 40. Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 và m gam Al trong dung dịch chứa 0,61 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 47,455 gam muối trung hòa và 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16. Giá trị của m là:

   
   
   
   
   

  (theo thi.violet.vn)

  Nhắn tin cho tác giả
  Hoàng Mai @ 15:12 21/06/2017
  Số lượt xem: 398
  Số lượt thích: 1 người (Hoàng Mai)
   
  Gửi ý kiến

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !