HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

HÀNH TRÌNH PHÁ ÁN

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Thành viên trực tuyến

21 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này
  Gốc > Toán học - Đề thi > Đáp án Toán >

  Đáp án bài tập luyện thêm cuối tháng 10 lớp 5

  Loading Animation - Travel booking App | Motion graphics design, Motion design animation, Animation design

  Bài 1:  a. Chuyển các phân số sau thành số thập phân:

    = 0.03  ;           = 0,27  ;           = 0,0129  ;          = 34,7

    =  = 0,2  ;          =  = 1,48  ;          =  = 0,035

  b. Chuyển các số thập phân thành phân số thập phân:

  0,02 = ;    1,8 = ;     3,29 = ;     56,135 = ;     327,8 = 

  Bài 2: Chữ số 6 trong số thập phân 286,156 có giá trị lần lượt là: 6.;  

  Bài 3: Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:

      = 1     ;      = 2     ;      = 3      ;       = 3 

  Bài 4: Tìm số tự nhiên a biết:   = 

  => (Có nhiều cách trình bày)

  Vì 3 x 4 = 12                

  nên a = 5 x 4                      

        a = 20

  (Vận dụng tính chất cơ bản của phân số)

  Vì 12 : 4 = 3         

  nên a : 4 = 5               

         a = 5 x 4

          a = 20

  Ta có: 

      a x 3 = 12 x 5            

      a x 3 = 60

           a = 60 : 3

           a = 20

  (Vận dụng tích trung tỷ bằng tích ngoại tỷ)

  Bài 5: Tính giá trị biểu thức sau:

    - (  +  ) =   -   =  = 

  Bài 6: 

  a. Viết phân số  thành tổng của các phân số có mẫu số khác nhau và có tử số đều bằng 1.

   =  =  +  =  + 

  b. Tìm 4 giá trị   khác nhau, sao cho  

  Ta có:   =  ;  = 

  =>   <  <  =>  =  ;  ;  ;  

   ( Có rất nhiều giá trị khác của   thỏa mãn yêu cầu đề bài)

  Bài 7:  Chu vi một nông trại hình chữ nhật là 2000m. Chiều dài hơn chiều rộng 200 m. Hỏi trang trại có diện tích bao nhiêu ha?

  Giải

  Nửa chu vi nông trại là: 2000 : 2 = 1000 (m)

  Chiều dài nông trại là: (1000 + 200) : 2 = 600 (m)

  Chiều rộng nông trại là: 600 - 200 = 400 (m)

  Diện tích nông trại là: 600 x 200 = 120000 (m2) = 12 ha

  Đ/s: 12 ha

  Bài 8: Tìm , biết:

  a.    – 17 x  =  

  17 x  =   -   =  

   =   : 17

   =  

  b.   ( + ) + () + () =  

  ( + ) + ( +   + ) =  

   x 3 + ( +   +  ) =  

   x 3 +  =  

   x 3 =  -  = 

   =   : 3

   =  

  c.   -  -  - .....-  = 

       - (  +  + .....+  ) = 

  Xét:   +  + .....+  

        = 10 x (  +  + ....+  )

        = 10 x (  -  +  -  + ......+  -  )

        = 10 x (  -   )

        = 10 x  = 

  Ta có:   -  = 

            =  + 

          =  +  =  = 1

  d.  

  Vì 35 : 7 = 5

  => ( + 36) : 7 = 12 

         + 36 = 12 x 7 

         + 36 = 84

         = 84 - 36 

          = 48

  Bài 9: Tính nhanh giá trị biểu thức sau:  

  a.    

  = 1 -  +   -  +  -  +  -  +  -  +  -  

  = 1 -  = 

  b.   

  =(  +  ) + ( + ) + ( + )

  = 1 + 1 + 1 = 3

  c.    x  x  x  x 

   = 

   = 

   =  = 1

  d.  (  +  +  ) x 18

  = ( +  +  ) x 18

  =(  +  +  ) x 18

  = (  +  +  ) x 57 x 18

  = ( +  +  ) x 57 x 18

  = ( -  +  -   +   - ) x 18 x 57

  = (  - ) x 18 x 57

   x 18 x 57

  = 57

  e.   

   =  = 

   =  =  = 

  g.  

   =  =  =  = 4

   

  h.  

   

   

   =  = 1

  Bài 10:  a. Tìm phân số   , biết x - y = 8 và  

  Giải

   (Bài toán thuộc dạng tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số)

  Ta coi tử số x là 5 phần bằng nhau thì mẫu số y là 3 phần như thế.

  Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)

  Tử số x là: 8 : 2 x 5 = 20

  Mẫu số y là: 20 - 8 = 12. Vậy phân số cần tìm là 

  Đ/s: 

  b. Tìm phân số   , biết a + b = 15 và  

  Giải 

  (Bài toán thuộc dạng tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số)

  Ta coi tử số a là 2 phần bằng nhau thì mẫu số b là 3 phần như thế.

  Tổng số phânf bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

  Tử số a là: 15 : 5 x 2 = 6

  Mẫu số b là: 15 - 6 = 9

  Vậy phân số cần tìm là 

  Đ/s: 

  Bài 11: Một tấm bìa hình thoi có trung bình độ dài hai đường chéo là 14dm, biết độ dài đường chéo thứ nhất bằng  đường chéo thứ hai. Tính diện tích tấm bìa.

  Giải

  Tổng độ dài hai đường chéo tấm bìa hình thoi là: 14 x 2 = 28 (m)

  Độ dài đường chéo thứ nhất là: 28 : (3 + 4) x 3 = 12 (m)

  Độ dài đường chéo thứ hai là: 28 - 12 = 16 (m)

  Diện tích tấm bìa đó là: 16 x 12 : 2 = 96(cm2)

  Đ/s: 96cm2

  Bài 12: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 38m, chiều rộng kém chiều dài 3m.

  a. Tính diện tích mảnh đất.

  b. Người ta trồng khoai tây trên mảnh vườn, trung bình cứ 5m2 thu được 30kg. Hỏi cả mảnh vườn thu được bao nhiêu kg?

  Giải

   a. Nửa chu vi mảnh vườn là: 38 : 2 = 19(m)

  Chiều rộng mảnh vườn là: (19 - 3) : 2 = 8(m)

  Chiều dài mảnh vườn là: 8 + 3 = 11(m)

  Diện tích mảnh vườn là: 11 x 8 = 88(m2)

  b. 1m2 thu được số kg khoai là: 30 : 5 = 6(kg)

  Cả mảnh vườn thu được số kg khoai là: 6 x 88 = 528 (kg)

  Đ/s: a. 88m2; b. 528 kg

  Bài 13: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều rộng 6m và bằng  chiều dài. Người ta lát nền nhà bằng những viên gạch men hình vuông có cạnh 50cm.

  a. Tính số viên gạch men cần mua để lát kín nền nhà.

  b. Biết mỗi viên gạch men có giá 65000 đồng, tính số tiền dùng để mua gạch lát kín nền.

  Giải

  a. Chiều dài nền nhà là: 6 :   = 9 (m)

  Diện tích nền nhà là: 9 x 6 = 54 (m2) = 540 000 (cm2)

  Diện tích một viên gạch là: 50 x 50 = 2500 (cm2)

  Số viên gạch men cần mua để lát kín nền nhà là: 540 000 : 2500 = 216 (viên)

  b. Số tiền dùng để mua gạch lát kín nền nhà là: 65000 x 216 = 14 040 000(đồng)

  Đ/s: a. 216 viên; b. 14 040 000 đồng

  Bài 14: Ba tấm vải dài 182m. Biết rằng   tấm vải xanh bằng   tấm vải đỏ và bằng   tấm vải trắng. Tính độ dài mỗi tấm vải. 

  Giải 

  Ta có:  =  ;     = 

  Ta coi tấm vải xanh gồm 9 phần thì tấm vải đỏ là 10 phần và tấm vải trắng là 7 phần như thế.

  Tổng số phần bằng nhau là: 9 + 10 + 7 = 26 (phần)

  Giá trị 1 phần là: 182 : 26 = 7 (m)

  Tấm vải xanh là: 7 x 9 = 63 (m)

  Tấm vải đỏ là: 7 x 10 = 70 (m)

  Tấm vải trắng là: 7 x 7 = 49 (m)

  Đ/s: 63m, 70m; 49m

  Bài 15: Cho phân số  . Hỏi phải cộng thêm vào tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng một số tự nhiên nào để được phân số mới bằng   ?

  Giải

  Khi cộng thêm vào tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng một số tự nhiên thì hiệu mẫu số và tử số không thay đổi và bằng: 11 - 2 = 9

  Tử số mới:     x--------x--------x--------x--------x                9

  Mẫu số mới:   x--------x--------x--------x--------x--------x--------x--------x

  Tử số mới là: 9 : (7 - 4) x 4 = 12

  Phải cộng thêm vào tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng một số tự nhiên là: 12 - 2 = 10

  Đ/s: 10

  Bài 16: Cho phân số  . Hỏi phải trừ đi ở tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng một số tự nhiên nào để được phân số mới bằng   ?

  Giải

  Khi trừ đi ở tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng một số tự nhiên thì hiệu mẫu số và từ sổ không thay đổi và bằng: 27 - 19 = 8

  Tử số mới là: 8 : (3 - 1) x 1 = 4

  Phải trừ đi ở tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng một số là: 19 - 4 = 15

  Đ/s: 15

  Bài 17: Cho phân số  . Hỏi phải thêm vào tử số và bớt ở mẫu số cùng một số nào để được phân số mới bằng   ?

  Giải

  Khi thêm vào tử số và bớt ở mẫu số cùng một số thì tổng của mẫu số và tử số vẫn không đổi và bằng: 3 + 18 = 21

  Tử số mới là: 21 : (3 + 4) x 3 = 9

  Phải thêm vào tử số và bớt ở mẫu số cùng một số để được phân số mới bằng    là: 9 - 3 = 6

  Đ/s: 6

  Bài 18. Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 572 và nếu viết thêm chữ số 4 vào bên trái số bé thì ta được số lớn.

  Giải

  Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên trái số bé thì ta được số lớn vậy số lớn hơn số bé 400 đơn vị.

  Số bé là:

  (572 - 400) : 2 = 86

  Số lớn là:

  572 - 86 = 486

  Đ/s: 486 và 86

  Bài 19. Hưởng ứng phong trào ủng hộ các bạn vùng bão lụt, lớp 5A và lớp 5B ủng hộ được 560 quyển vở. Nếu lớp 5A ủng hộ thêm 10 quyển, lớp 5B ủng hộ thêm 30 quyển thì số vở lớp 5A ủng hộ bằng  số vở lớp 5B. Hỏi mỗi lớp ủng hộ được bao nhiêu quyển vở?

  Giải

  Nếu lớp 5A ủng hộ thêm 10 quyển, lớp 5B ủng hộ thêm 30 quyển thì tổng số vở sẽ là:

  560 + 10 + 30 = 600 (quyển)

  Tổng số phần bằng nhau là:

  2 + 3 = 5 (phần)

  Số vở lớp 5A ủng hộ là:

  600 : 5 x 2 - 10 = 230 (quyển)

  Số vở lớp 5B ủng hộ là:

  560 - 230 = 330 (quyển)

  Đ/s: 5A: 230 quyển; 5B: 330 quyển

  Bài 20. Trong đợt tham gia phòng chống dịch covid-19, lớp 5A ủng hộ số tiền gấp rưỡi số tiền ủng hộ của lớp 5B. Nếu lớp 5A chuyển 80 000 đồng cho lớp 5B thì số tiền ủng hộ của hai lớp bằng nhau. Hỏi cả 2 lớp đã ủng hộ tất cả bao nhiêu tiền?

  Giải

  Ta có: gấp rưỡi = 1,5 =  

  Ta coi số tiền ủng hộ của lớp 5A là 3 phần thì số tiền ủng hộ của lớp 5B là 2 phần như thế.

  Số tiền lớp 5A:  x--------------------x--------------------x----------/---------x

  Số tiền lớp 5B:  x--------------------x--------------------x             80 000 đ

  Tổng số phần bằng nhau là:

  3 + 2 = 5 (phần)

  Giá trị 1 phần là:

  80 000 x 2 = 160 000 (đồng)

  Cả 2 lớp đã ủng hộ tất cả số tiền là:

  160 000 x 5 = 800 000 (đồng)

  Đ/s: 800 000 đồng

  Bài 21. Để hoàn thành công việc được giao, 15 công nhân phải làm việc trong 10 ngày, mỗi ngày 8 giờ. Hỏi nếu chỉ có 10 công nhân, mỗi ngày làm việc trong 6 giờ thì hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày? (Biết năng suất lao động mỗi người là như nhau)

  Giải

  1 công nhân phải làm trong số giờ để hoàn thành xong công việc đó là:

  8 x 10 x 15= 1200 (giờ)

  Nếu mỗi ngày làm việc trong 6 giờ thì 1 công nhân hoàn thành xong công việc đó trong số ngày là:

  1200 : 6 = 200 (ngày)

  Nếu mỗi ngày làm việc trong 6 giờ thì 10 công nhân hoàn thành xong công việc đó trong số ngày là:

  200 : 10 = 20 ( ngày)

  Đ/s: 20 ngày

  Bài 22. Mẹ mua 12 hộp bánh và hộp kẹo hết 740 000 đồng. Giá một hộp bánh là 70 000 đồng, một hộp kẹo là 50 000 đồng. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu hộp bánh, bao nhiêu hộp kẹo?

  Giải

   Giả sử cả 12 hộp mẹ mua đều là hộp bánh thì số tiền mua sẽ là:

  70 000 x 12 = 840 000 (đồng)

  Số tiền chênh lên so với thực tế mẹ mua là:

  840 000 - 740 000 = 100 000 (đồng)

  Giá tiền 1 hộp bánh hơn giá tiền 1 hộp kẹo là:

  70 000 - 50 000 = 20 000(đồng)

  Mẹ mua số hộp kẹo là: 

  100 000 : 20 000 = 5(hộp)

  Mẹ mua số hộp bánh là:

  12 - 5 = 7(hộp)

  Đ/s: 7 hộp bánh; 5 hộp kẹo

  (=> Ngoài vận dụng phương pháp giả thiết tạm theo cách giải trên, dạng bài này còn có thể giải theo cách khác: Phương pháp thử chọn, phương pháp đại số)

  Bài 23. Học sinh khối lớp 4 và khối lớp 5 của một trường tiểu học ủng hộ truyện cho thư viện. Số truyện khối lớp 5 ủng hộ nhiều hơn số truyện khối lớp 4 ủng hộ là 180 quyển. Nếu học sinh khối lớp 4 ủng hộ thêm 30 quyển truyện nữa thì số truyện của khối lớp 5 ủng hộ sẽ gấp rưỡi số truyện khối lớp 4 ủng hộ. Hỏi mỗi khối ủng hộ bao nhiêu quyển truyện?

  Giải

  Ta có: gấp rưỡi = 

  Nếu học sinh khối lớp 4 ủng hộ thêm 30 quyển nữa thì khối lớp 5 sẽ ủng hộ nhiều hơn số quyển là:

  180 - 30 = 150 (quyển)

  Ta có sơ đồ: 

                                                                              150 

  Khối 5   x--------------------x--------------------x--------------------x

  Khối 4   x--------------------x----------------/---x  

                                                               30

  Số truyện khối lớp 4 ủng hộ là:

  150 : (3 - 2) x 2 - 30 = 270 (quyển)

  Số truyện khối lớp 5 ủng hộ là: 

  270 + 180 = 450 (quyển)

  Đ/s: khối 5: 450 quyển; khối 4: 270 quyển

  Bài 24:  Cho  A =     ;    B =   

  So sánh A và B?

  Giải

  Xét A =    

           = (  +  + .....+  ) + ( +  +.....+ )

                 -----30 số hạng-----          -----30 số hạng-----

  Ta có: (  +  + .....+  ) > ( +   +....+ ) =  =  

                -----30 số hạng-----       -----30 số hạng-----

       và  ( +  +.....+ )  > (  +   +.....+  ) =   =   

            -----30 số hạng-----           ----30 số hạng-----

  => A >   +   =  +  =  = B

  Vậy A > B 

  => Bài tập toán luyện thêm cuối tháng 11 lớp 5


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Tuấn Anh @ 08:13 10/11/2022
  Số lượt xem: 1006
  Số lượt thích: 8 người (Trần Hùng, lê hoàng, Hoàng Mai, ...)
  Avatar

  100+ hình ảnh cảm ơn đáng yêu - hinhanhsieudep.net

   
  Gửi ý kiến

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !