HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Thành viên trực tuyến

15 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này
  Gốc > Toán học - Đề thi > Đáp án Toán >

  Đáp án Bài luyện thêm cuối tháng 9 lớp 5

                           What came first the chicken or the egg - GIF on Imgur 

   => Đề 1:

  Bài 1. 

  a) Rút gọn các phân số sau:  ;   ;  ;  

      (Phân số tối giản)

   =  = 

    =  =   

   =  = 

  b) Viết các phân số sau thành phân số thập phân:  ;  ;  ;  ; 

     =  = 

    =  = 

    =  = 

    =  = 

    =  = 

  Bài 2.

  a) Tính: 

   3  +   =  +   =  +   = 

     -   +  =  -  +  =  = 

  b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

  3kg 79g = 3079 g

  6m2 8dm2 = 608 dm2

  5dm =  m

  15 phút =  giờ

  c) Tìm x, biết:

  x – 3 = 2    

  x – 3 = 

  x =  + 3 =  +       

  x = 

           : x = 2 -               

            : x = 

          x =   : 

          x = 

  Bài 3. Lớp 5A có 30 học sinh, trong đó có  số học sinh là học sinh giỏi  số học sinh là học sinh khá còn lại là số học sinh trung bình. Tính số học sinh trung bình của lớp 5A.

    Giải

                Phân số chỉ số học sinh trung bình là: 1 - (  +  ) =  (số học sinh)

  Số học sinh trung bình của lớp 5A là: 30 x   = 8 (học sinh)

                                                                           Đ/s: 8 học sinh

  => (Có thể giải theo cách khác)

  Bài 4. Mua 12m vải hết 600 000 đồng. Hỏi mua 20 mét vải như thế phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

                                                                      Giải

  Mua 1m vải hết số tiền là: 600 000 : 12 = 50 000 (đồng)

  Mua 20m vải hết số tiền là: 50 000 x 20 = 1000 000(đồng)

  Đ/s: 1000 000 đồng

  Bài 5 . Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều rộng bằng  chiều dài và kém chiều dài 16cm. 

  Giải

   Chiều rộng:  x--------x--------x--------x       16cm

            Chiều dài  :  x--------x--------x--------x--------x--------x

           Chiều rộng hình chữ nhật là: 16 : (5 - 3) x 3 = 24 (cm)

  Chiều dài hình chữ nhật là: 24 + 16 = 40 (cm)

   Diện tích hình chữ nhật là: 40 x 24 = 960 (cm2)

                                            Đ/s: 960 cm2

  Bài 6. Cho dãy:  BACNINHBACNINHBACNINH.......   Hỏi chữ cái thứ 2021 là chữ nào?

  Giải

   Ta thấy mỗi nhóm BACNINH gồm có 7 chữ cái

                                      Mà 2021 : 7 = 288 (nhóm) dư 6

      Vậy chữ cái thứ 2021 là chữ cái thứ 6 của nhóm 289 liền sau nhóm 288 và là chữ N.

  Đ/s: Chữ N

  Bài 7. Tính số lượt chữ số được dùng để ghi số trang một quyển sách có 100 trang.

  Giải

  Từ trang 1 đến trang 9 mỗi trang dùng 1 chữ số để ghi, số chữ số để ghi là:

  1 x 9 = 9 (chữ số)

  Từ trang 10 đến trang 99 mỗi trang dùng 2 chữ số để ghi, số chữ số đẻ ghi là:

  2 x (99 - 9) = 180 (chữ số)

  Trang 100 dùng 3 chữ số để ghi số trang.

  Vậy số lượt chữ số được dùng để ghi số trang một quyển sách có 100 trang là:

  9 + 180 + 3 = 192 (chữ số)

  Đ/s: 192 chữ số

  Bài 8. 

  Giải

  a.  3 + 6 + 9 + 12 + ..... + 102

   Ta có: 6 - 3 = 9 - 6 = ....= 3  => Tổng trên gồm các số cách đều 3 đơn vị.

  Tổng trên có số số hạng là: (102 - 3) : 3 + 1 = 34 (số)

  Tổng trên là: (102 + 3) x 34 : 2 = 1785

                         Đ/s: 1785

  b.  

                                         Xét tử số: 1994 x 1993 - 1992 x 1993

                                                      = 1993 x (1994 - 1992)

                                                      = 1993 x 2

          Xét mẫu số: 1992 x 1993 + 1994 x 7 + 1986

                                                      =  1992 x 1993 + (1993 + 1) x 7 + 1986

                                                      =  1992 x 1993 + 1993 x 7 + 7 + 1986

                                                       =  1992 x 1993 + 1993 x 7 + 1993

                                                       = 1993 x (1992 + 7 + 1)

                                                       = 1993 x 2000

  Vậy  =  = 

  Bài 9. Hai người thợ cùng xây một bức tường. Nếu xây một mình thì người thứ nhất mất 5 ngày, người thứ hai mất 6 ngày sẽ xây xong. Hỏi cả hai người cùng xây thì mất bao lâu sẽ xây xong bức tường đó?

  Giải

  Trong 1 ngày, người thứ nhất xây được  bức tường 

  Trong 1 ngày, người thứ hai xây được  bức tường 

  Trong 1 ngày, cả 2 người xây được:    +   =  (bức tường)

  Cả 2 người cùng xây thì mất số thời giân để xây xong bức tường là: 1 :  = 2  (ngày)

                                                 Đ/s:  ngày

                                      The Chicken or The Egg? by Jack Sabbath on Dribbble

   => Đề 2:

  I. Phần trắc nghiệm : Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng

  1. Kết quả rút gọn phân số  là :

      A.             B.               C.            D.   là phân số tối giản, không rút gọn được.

  2. Phân số nào lớn hơn phân số   ?

  A.                    B.                       C.                        D.    

  3. Phân số   được viết dưới dạng phân số thập phân là :

  A.                     B.                        C.                              D.     

  4. Tm số tự nhiên x biết :     <   < 1

  a. x = 5                   B. x = 6                       C. x =7                              D . x = 8

  5. Chu vi hình chữ nhật là 48 dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là :

  A.  96 dm2                    B. 108 dm                 C. 180 dm2                       D. 108 dm2

  6/  Giá trị của biểu thức 720 + 180 : 9 x 12 - 12 là:

  A. 849                                     B. 100             C. 948                         D.  1188

  II. Phần tự luận 

  1. Tính:

  a) 2    + 3   =  +  =  +  = 

  b) 1   -    =  -   =  -  = 

  c) ( 4    + 1  ) x    = ( + ) x  = ( + ) x  =  x  = 

  d) 12 -    :   = 12 -  =  -  = 

  2. Điền vào chỗ  trống

  Mẫu: 8 tấn 3 tạ = 8 tấn +  tấn = 8  tấn

  a)  2m 5dm = 2m +  m = 2  m

  b ) 15 tấn 75 kg = .15 tấn +  tấn = 15  tấn

  c) 4 ha 127m2 = 4 ha +  ha = 4   ha 

  3. Để đánh xong bản thảo một cuốn sách, một người phải đánh máy trong 10 ngày, mỗi ngày 12 trang. Hỏi nếu muốn đánh xong bản thảo đó trong 8 ngày thì người đó phải đánh máy mỗi ngày bao nhiêu trang?

  Giải

   Quyển sách gồm số trang là: 12 x 10 = 120 (trang)

  Muốn đánh xong bản thảo đó trong 8 ngày thì người đó phải đánh máy mỗi ngày số trang là:

  120 : 8 = 15 (trang)

           Đ/s: 15 trang

  4.  Tìm phân số  , biết:      <   <    

  Giải

  Ta có:  =  ;   = 

  Vì   <  < 

  =>  = 

  5. Trong một bãi gửi ô tô và xe máy, bác bảo vệ đếm được tất cả 68 chiếc xe và 168 bánh xe. Biết mỗi xe máy có 2 bánh, mỗi ô tô có 4 bánh. Tính số ô tô, số xe máy?

  Giải

  Giả sử 68 xe đều là xe máy, số bánh xe lúc này sẽ là:

  2 x 68 = 136 (bánh)

  Số bánh xe bị hụt đi so với thực tế là:

  168 - 136 = 32 (bánh)

  Một ô tô hơn 1 xe máy số bánh là:

  4 - 2 = 2 (bánh)

  Số xe ô tô là:

  32 : 2 = 16 (xe)

  Số xe máy là:

  68 - 16 = 52 (xe)

  Đ/s: 16 ô tô; 52 xe máy

  => (Có thể giải theo cách khác)


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Tuấn Anh @ 17:52 26/10/2021
  Số lượt xem: 206
  Số lượt thích: 9 người (Lê Hùng, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Tuấn Anh, ...)
  Avatar

   
  Gửi ý kiến

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !