HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

HÀNH TRÌNH PHÁ ÁN

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Thành viên trực tuyến

13 khách và 1 thành viên
 • Hoàng Mai
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này
  Gốc > Toán học - Đề thi > Đáp án Toán >

  Đáp án bài luyện thêm cuối năm lớp 5 (Bài số 5, HSK-G)

  Chi tiết tiêu chuẩn 01, 02, 03 trong đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên

  Câu 1. Tính giá trị biểu thức: 

  (32,5 + 28,3 × 2,7 - 108,91) × 2014

  = (32,5 + 76,41 – 108,91)  x 2014

  = (108,91 – 108,91) x 2014

  = 0 x 2014

  = 0

  Câu 2Tìm x, biết:   

  a.    : (11 - x ) +  =  

        :  (11 - x ) =   –   

              : ( 11 - x ) =  

              11 – x =   : 

              11 – x =  

               x = 11 –  

              x =  

  b. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + .....+ (x + 100) = 5550

  (x + x + x +….+ x) + (1 + 2 + 3 + 4 +….+ 100) = 5550

    ----100 số x----

     x.100 + (1 + 100).100 : 2 = 5550

  x.100 + 5050 = 5550

  x.100 = 5550 – 5050 = 500

  x = 500 : 100 = 5

  Câu 3 . Lúc 6 giờ sáng, một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/h. Sau 2 giờ, một người khác đi xe máy từ B đến A với vận tốc 35km/h. Biết quãng đường từ A đến B dài 118km. Hỏi đến mấy giờ hai người đó gặp nhau?

  Giải

  Trong 2 giờ, người đi xe đạp đi được:  12 x 2 = 24 (km)

  Quãng đường còn lại 2 người phải đi là: 118 - 24 = 94 (km)

  Tổng vận tốc của người đi xe đạp và người đi xe máy là: 12 + 35 = 47 (km/h)

  Thời gian 2 người gặp nhau là: 94 : 47 = 2 (giờ)

  Thời điểm 2 người đó gặp nhau là:  6 + 2 + 2 = 10 (giờ)

  Đ/s: 10 giờ

  Câu 4. Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho đoạn AE bằng  AB. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD bằng   AC. Nối B với D, nối E với D. Tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác AED bằng 4cm2.

  Giải

                                 

  2 tam giác DAE và DEB có cùng đường cao hạ từ đỉnh D và đáy EB =  AE

  => S DEB =  S DAE = 4 x  = 2 (cm2)

  S DAB = 4 + 2 = 6 (cm2)

  2 tam giác ABD và ABC có cùng đường cao hạ từ đỉnh B và đáy AD =  AC

  => S ABD =  S ABC 

  Diện tích tam giác ABC là: 6 :  = 18 (cm2)

  Đ/s: 18 cm2

  Câu 5. Hình vẽ sau có bao nhiêu đoạn thẳng? Tính tổng độ dài các đoạn thẳng đó? (Biết rằng đoạn thẳng lớn nhất được chia thành 6 đoạn thẳng, mỗi đoạn thẳng đó có độ dài 1 cm)

                                      -----------------------------------------------

  Giải

  Ta thấy: 

  Có 6 đoạn thẳng dài 1cm

  Có 5 đoạn thẳng dài 2cm

  Có 4 đoạn thẳng dài 3cm

  Có 3 đoạn thẳng dài 4cm

  Có 2 đoạn thẳng dài 5cm

  Có 1 đoạn thẳng dài 6cm.

  Hình vẽ trên có số đoạn thẳng là: 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21 (đoạn thẳng)

  Tổng độ dài các đoạn thẳng là: 1 x 6 + 2 x 5 + 3 x 4 + 4 x 3 + 5 x 2 + 6 x 1 = 56 (cm)

  Đ/s: 21 đoạn thẳng; 56cm.

  Câu 6. Học kì I, lớp 5B có 42,5% học sinh giỏi. Học kì II, lớp nhận thêm 2 bạn mới và cuối học kì có thêm 4 bạn học sinh giỏi vì thế số học sinh giỏi chiếm 50% số học sinh cả lớp. Tính số học sinh của lớp trong học kì I.

  Giải

  Ta có: 42,5% =  =  ; 50% =   =  

  Số học sinh giỏi kì I bằng   số học sinh kì I

  Số học sinh giỏi kì II bằng    số học sinh cuối năm

  Mà số học sinh cuối năm = số học sinh kì I + 2 học sinh

  =>    số học sinh cuối năm =    số học sinh kì I + 1 học sinh

  Hay số học sinh giỏi kì II =   số học sinh kì 1 + 1 học sinh

  Mà số học sinh giỏi kì II = số học sinh giỏi kì I + 4 học sinh

  =>   số học sinh kì I + 1 học sinh =   số học sinh kì I + 4 học sinh

  Hay (   –  ) số học sinh kì I = 4 – 1 = 3 (học sinh)

  =>  số học sinh kì I = 3 học sinh

  Vậy số học sinh của lớp kì I là:  3 :  = 40 (học sinh)

  Đ/s: 40 hs

                                                   Chùm ảnh động về chim bay - Tư liệu ảnh tổng hợp - Đặng Đạm - Website Vật lý và Tin học

  Câu 7. Tính nhanh: 

  a.   +  +  +  +  +  +  +  + 

   +  +  +  +  +  +  +  + 

  = 1 -   +   -  +  -  +   -  +   -  +   -  +   -  +   -  +   - 

  = 1 -  = 

  b.   +  +  +  +  +  +  +  + 

  = 1 -    + 1 -  + 1 -   + 1 -   + 1 -  + 1 -  + 1 -  + 1 -   + 1 -  

  = ( 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) - ( +  +  +  +  +  +  +  + )

  = 9 - (1 -   +  -   +  -  +  -  +  -  +  -  +  -  +  -  +  - )

  = 9 - (1 - ) = 9 -  = .

  Câu 8. Cho biểu thức A = 2022 - (22 : x). Biết A, x là số tự nhiên.

  a. Tìm x để A là số tự nhiên nhỏ nhất. Tính giá trị số tự nhiên nhỏ nhất đó của A.

  b. Tìm x để A là số tự nhiên lớn nhất. Tính giá trị số tự nhiên lớn nhất đó của A.

  Giải

  a. Để A  = 2022 - (22 : x) đạt giá trị số tự nhiên nhỏ nhất thì (22 : x ) phải lớn nhất.

  Để (22: x) lớn nhất thì x nhỏ nhất, vì x khác 0 và A là số tự nhiên nên x = 1.

  Ta có: A = 2022 - (22 : x) 

  = 2022 - (22 : 1)

  = 2022 - 22

  = 2000

  Vậy x = 1 thì A đạt giá trị số tự nhiên nhỏ nhất là 2000.

  b. Để A  = 2022 - (22 : x) đạt giá trị số tự nhiên lớn nhất thì (22 : x) phải là số tự nhiên nhỏ nhất => x = 22.

  Ta có: A = 2022 - (22 : x) 

  = 2022 - (22 : 22)

  = 2022 - 1

  = 2021

  Vậy x = 22 thì A đạt giá trị số tự nhiên lớn nhất là 2021.

  Câu 9. Cho hình chữ nhật ABCD, E là một điểm nằm trên cạnh dài AB. Nối EC cắt đường chéo BD của hình chữ nhật tại O. Biết diện tích tam giác EOB và tam giác BOC lần lượt là 16cm2 và 20cm2, tính diện tích tứ giác AEOD. 

  Giải

  Nối E với D như hình vẽ.

  Ta có: S ECD = S BCD mà 2 tam giác này có chung phần diện tích là OCD => S EOD = S BOC = 20(cm2)

  Mà   =    = 

  => S DOC =  x S DOE =   x 20 = 25 (cm2)

  => S ABD = S BCD = 20 + 25 = 45 (cm2)

  hay S AEOD = 45 - 16 = 29(cm2)

  Đ/s: 29cm2

  Ảnh động về các loài chim - Website của Thân Thị Hoàng Oanh

  Bài luyện thêm cuối năm lớp 5 (Bài số 5, HSK-G)

  Bài luyện thêm cuối năm lớp 5 (Bài số 4, HSK-G)

  Bài luyện thêm cuối năm lớp 5 (Bài số 3. HSK-G)

  Bài luyện thêm Toán cuối năm - Lớp 5 (Bài số 2)

  Bài luyện thêm toán tháng 5 (cuối năm) lớp 5

  Bài luyện thêm toán cuối tháng 4 lớp 5

  Đề tham khảo thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

  animated-sun-image-0836

  Bài ôn tập thi giữa HK2 môn Toán lớp 5

  Bài luyện thêm cuối tháng 3 môn toán lớp 5

  Bài luyện thêm cuối tháng 2 môn Toán- lớp 5

  Bài luyện thêm cuối tháng 1- lớp 5

  Bài luyện thêm cuối kì 1 lớp 5

  Bài luyện thêm cuối tháng 12- lớp 5

  Bài tập toán luyện thêm cuối tháng 11 lớp 5

  Bài luyện thêm giữa kì 1 lớp 5 môn Toán

  Bài tập toán luyện thêm cuối tháng 10 lớp 5

  Bài kiểm tra tháng 9 - lớp 5

  animated-star-image-0113


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Tuấn Anh @ 20:29 28/07/2022
  Số lượt xem: 5446
  Số lượt thích: 8 người (Hoàng Mai, Vũ hoa, Trần Nam, ...)
  Avatar

  Nhờ thầy giải giúp em bài này ạ, e cảm ơn ạ!

  Một nhà máy, cuối năm số công nhân được khen nếu thêm 2 người thì được 1/5 tổng số công nhân, số công nhân không được khen nếu giảm 14 người thì bằng 1/2 số công nhân. Hỏi có bao nhiêu công nhân được khen?

  Avatar

  Một nhà máy, cuối năm số công nhân được khen nếu thêm 2 người thì được 1/5 tổng số công nhân, số công nhân không được khen nếu giảm 14 người thì bằng 1/2 số công nhân. Hỏi có bao nhiêu công nhân được khen?

  => Giải

  Cách 1:

  Ta có:   =  ;   = 

   Ta có sơ đồ: 

   -------  khen + 2 ----------------------------  không được khen -----------------------------

  x---------x------•--x---------x---------x---------x---------x----------x---------x---------x---------x

                        --------  14 công nhân -------

  Nhìn vào sơ đồ ta thấy số công nhân được khen nếu thêm 2 người sẽ gồm 2 phần bằng nhau.

  14 công nhân không được khen gồm 3 phần như thế cộng thêm 2 công nhân.

    số công nhân là: 14 - 2 = 12 (công nhân)

   số công nhân là: 12 : 3 = 4 (công nhân)

  Số công nhân được khen là: 4 x 2 - 2 = 6 (công nhân)

  Đ/s: 6 công nhân

  Cách 2:

  Ta có: số công nhân được khen =  số công nhân - 2 công nhân

  Số công nhân không được khen =   số công nhân - (  số công nhân - 2 công nhân) 

                                                 =   số công nhân + 2 công nhân

  Theo bài ta có:  số công nhân =  số công nhân + 14 công nhân - 2 công nhân

                <=> (  -  ) số công nhân = 12 công nhân

                 <=>     số công nhân = 12 công nhân

  Số công nhân là: 12 :    = 40 (công nhân)

  Số công nhân được khen là: 40 x  - 2 = 6 (công nhân)

  Đ/s: 6 công nhân

  Avatar

  俗語「老不泄殘精,少不食壯火」,啥意思?懂得人還真不多

                                                  Rất hay, xin cảm ơn thầy!

   
  Gửi ý kiến

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !