HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Thành viên trực tuyến

8 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này
  Gốc > Toán học - Đề thi > Đáp án Toán >

  Đáp án Bài luyện thêm Toán cuối năm - Lớp 5 (Bài số 2)

  Helicopter Animation by Motion Design Tutorials on Dribbble

  Bài luyện thêm Toán cuối năm - Lớp 5 (Tham khảo)

  Bài 12 Một cái hộp hình lập phương có diện tích đáy là 36cm2. Người ta xếp đầy vào cái hộp đó những viên xúc xắc hình lập phương cạnh 1cm. Hỏi hộp đó có thể xếp được bao nhiêu viên xúc xắc?

  Giải

  Vì 36 = 6 x 6 nên cạnh cái hộp hình lập phương là 6 cm.

  Thể tích cái hộp là: 36 x 6 = 216 (cm3)

  Thể tích 1 viên xúc xắc là: 1 x 1 x 1= 1(cm3)

  Có thể xếp được số viên xúc xắc vào đầy hộp đó là:

  216 : 1 = 216 (viên)

  Đ/s: 216 viên

  Bài 13: Hiệu giữa hai số là 0,7. Nếu gấp số lớn lên 5 lần và giữ nguyên số bé thì hiệu của chúng sẽ là 72,7. Hãy tìm hai số đã cho.

  Giải
  Khi gấp số lớn lên 5 lần thì số lớn tăng thêm 5 - 1 = 4 (lần số lớn)
  Số lớn là:  (72,7 - 0,7) : 4 = 18
  Số bé là: 18 - 0,7 = 17,3
  Đ/s: 18; 17,3
  Bài 14: Cho phân số  . Hỏi phải trừ cả tử số và mẫu số của phân số đó với cùng số nào để được phân số mới có giá trị bằng  ?
  Giải
  Hiệu mẫu số và từ số của phân số   là:  43 - 31 = 12
  Khi trừ cả tử số và mẫu số của phân số cho cùng số thì hiệu mẫu số và tử số không đổi.
  Ta có sơ đồ:   Tử số mới:    x---x---x---x---x---x 
                      Mẫu số mới:  x---x---x---x---x---x---x---x---x---x---x---x
                                                   -                   -------12----------------
   Tử số mới là:   12 : ( 11 - 5) x 5 = 10
  Phải trừ cả tử số và mẫu số của phân số đó với 1 số là:   31 - 10 = 21
  Đ/s: 21

  Bài 15:  Một ô tô đi từ A đến B. Sau khi đi được 1 giờ thì ô tô giảm vận tốc chỉ còn bằng  vận tốc ban đầu. Vì thế, ô tô đến B chậm mất 2 giờ. Nếu từ A, sau khi chạy được 1 giờ, ô tô chạy thêm 50 km nữa rồi mới giảm vận tốc thì ô tô đến B chỉ chậm 1 giờ 45 phút. Tính quãng đường AB?

  Giải

  Đổi: 1giờ 45 phút = 1,75 giờ

  Sau khi đi 1 giờ ô tô giảm vận tốc thì bị chậm mất 2 giờ còn nếu sau khi đi 1 giờ lại đi thêm 50km mới giảm vận tốc thì sẽ chậm 1,75 giờ vậy nếu 50km đó mà ô tô đi với vận tốc ban đầu thì sẽ mất ít hơn số thời gian so với lúc giảm vận tốc là:

  2 giờ - 1,75 giờ = 0,25 (giờ)

  Vì trên cùng 1 quãng đường, vận tốc và thời gian là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau nên nếu vận tốc sau khi giảm bằng    vận tốc ban đầu thì thời gian đi sau khi giảm vận tốc sẽ bằng  thời gian đi với vận tốc ban đầu.

  Ta có sơ đồ:

  Thời gian đi 50km với vận tốc ban đầu:    x----------x----------x----------x----------x

                                                                                                                            0,25 giờ

  Thời gian đi 50km khi đã giảm vận tốc:    x----------x----------x----------x----------x----------x

  Nếu đi quãng đường 50km với vận tốc ban đầu thì sẽ mất số thời gian là:

  0,25 : (5 - 4) x 4 = 1 (giờ)

  Vận tốc ban đầu của ô tô là:

  50 : 1 = 50 (km/h)

  Vận tốc sau khi giảm của ô tô là:

  50 x   = 40 (km/h)

  Gọi C là điểm mà sau khi đi được 1 giờ ô tô sẽ giảm vận tốc như sơ đồ minh họa sau:

  A----------------------->C                                                                      B

  x-------------------------x------------------------------------------------------x

   Đi với vận tốc 50km/h                  Đi với vận tốc 40km/h

  Ta có: Trên quãng đường CB, thời gian đi với vận tốc 40km/h bằng   thời gian đi với vận tốc 50km/h. Vả lại, sau khi đi 1 giờ đến C ô tô mới bắt đầu giảm vận tốc khiến ô tô đến nơi chậm mất 2 giờ là bởi ô tô đi trên quãng đường CB với vận tốc 40km/h mất nhiều thời gian hơn so với đi với vận tốc 50km/h.

  Vậy đi với vận tốc 50km/h thì thời gian ô tô đi hết quãng đường CB là:

  2 : (5 - 4 ) x 4 = 8 (giờ)

  Vậy đi với vận tốc 50km/h thì ô tô đi cả quãng đường AB hết:

  1 giờ + 8 giờ = 9 (giờ)

  Quãng đường AB là:

  50 x 9 = 450 (km)

  Đ/s: 450km

  Bài 16: Khi nhân một số với 3,5, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên kết quả giảm đi 337,5. Tìm tích đúng?

  Giải

  Khi nhân một số với 3,5, bạn học sinh đó đã đặt các tích riêng thẳng cột nên:

  Tích riêng thứ nhất bằng 0,5 lần thừa số thứ nhất.

  Tích riêng thứ hai bằng 0,3 lần thừa số thứ nhất.

  Tích sai gồm: 0,5 + 0,3 = 0,8 lần thừa số thứ nhất.

  Tích sai đã bị giảm đi: 3,5 – 0.8 = 2,7 lần thừa số thứ nhất.

  Thừa số thứ nhất là: 337,5 : 2,7 = 125 

  Tích đúng là: 125 x 3,5 = 437,5 

  Đáp số: 437,5

  Bài 17: Tổng hai số chẵn là 154. Tìm 2 số đó biết rằng giữa chúng có 8 số chẵn khác.

  Giải

  Giữa 2 số chẵn cần tìm có 8 số chẵn khác nên hiệu 2 số chẵn cần tìm gồm 9 khoảng 2 đơn vị.

  Hiệu 2 số là: 2 x 9 = 18

  Số chẵn thứ nhất là: (154 + 18) : 2 = 86

  Số chẵn thứ hai là: 86 - 18 = 68

  Đ/s: 68; 86

  Bài 18:  a) Cho tam giác ABC có diện tích là 150 cm. Nếu kéo dài đáy BC (về phía B) 5cm thì diện tích sẽ tăng thêm 37,5cm2. Tính đáy BC của tam giác.

           b) Một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5m. Nếu giảm cả chiều dài và chiều rộng đi 3m thì diện tích thửa đất sẽ giảm đi 42m2. Tính diện tích của thửa đất ấy.

  Giải

  a)

   

  Ta thấy phần diện tích tăng thêm là 1 hình tam giác có cạnh đáy là 5cm và chiều cao hạ từ A xuống đáy cũng chính là chiều cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC.

  Chiều cao phần diện tích tam giác tăng thêm hay cũng là chiều cao tam giác ABC là:

  37,5 x 2 : 5 = 15 (cm)

  Cạnh đáy BC là:

  150 x 2 : 15 = 20 (cm)

  Đ/s: 20 cm

  b)

  Ta kí hiệu (1), (2), (3) chỉ diện tích các hình như hình vẽ.

   

  Diện tích hình (3) là:

  3 x 3 = 9 (m2)

  Ghép hình (1) và (2) với nhau ta sẽ được 1 hình chữ nhật có chiều rộng 3m và chiều dài là:

  ( 42 - 9 ) : 3 = 11 (m)

  Chiều rộng thửa đất là:

  (11 -  5) : 2 + 3 = 6 (m)

  Chiều dài thửa đất là:

  6 + 5 = 11(m)

  Diện tích thửa đất là: 11 x 6 = 66 (m2)

  Đ/s: 66 m2

  Bài 19: Giá gạo tháng 3 cao hơn tháng 2 là 20%. Giá gạo tháng 4 thấp hơn giá gạo tháng 3 là 10%. Hỏi giá gạo tháng 4 so với tháng 2 thì cao hơn hay thấp hơn bao nhiêu phần trăm?

  Giải

  Ta coi giá gạo tháng 2 là 100% thì giá gạo tháng 3 so với tháng 2 là:

   100% + 20% = 120%   

  Coi giá gạo tháng 3 là 100% thì giá gạo tháng 4 so với giá gạo tháng 3 là:

  100% - 10% = 90%

  Giá tháng 4 so với giá gạo tháng 2 là: 120% x 90% = 108 %

  Vậy giá gạo tháng 4 đắt hơn giá gạo tháng 2 là: 108% - 100% = 8%.

  ĐS: 8%.

  Bài 20: Giá gas tháng 2 tăng 20% so với tháng 1. Giá gas tháng 3 giảm 20% so với tháng 2. Hỏi giá gas tháng 3 bằng bao nhiêu phần trăm so với tháng 1?

  Giải

  Giá gas tháng 2 so với tháng 1 bằng:

  100% + 20% = 120%

  Giá gas tháng 3 so với tháng 2 bằng:

  100% - 20% = 80%

  Giá gas tháng 3 so với tháng 1 bằng :

  120% x 80% = 96%

  Đáp số : 96%


  taifile

  Bài luyện thêm toán tháng 5 (cuối năm) lớp 5

  Bài luyện thêm toán cuối tháng 4 lớp 5

  Bài luyện thêm cuối tháng 3 môn toán lớp 5

  Bài luyện thêm cuối tháng 2 môn Toán- lớp 5

  Bài luyện thêm cuối tháng 1- lớp 5

  Bài kiểm tra HKI - Lớp 5 

  Bài luyện thêm cuối tháng 12- lớp 5

  Bài tập toán luyện thêm cuối tháng 11 lớp 5

  Bài tập toán luyện thêm cuối tháng 10 lớp 5

  Bài kiểm tra tháng 9 - lớp 5


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Tuấn Anh @ 17:55 01/05/2021
  Số lượt xem: 987
  Số lượt thích: 7 người (Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Việt, Trần Hùng, ...)
  Avatar

  Thầy cô giúp e bài này nhé:

  Ba tổ học sinh sinh được phân công làm vệ sinh sân trường nếu chỉ có tổ 1 và tổ 2 làm thì sau 12 phút sẽ xong. nếu chỉ có tổ 2 và tổ 3 làm thì sau 15 phút sẽ xong .nếu chỉ có tổ 3 và tổ 1 làm thì sau 20 phút sẽ xong .Hỏi cả ba tổ cùng làm thì sau bao nhiêu phút sẽ xong?

  Avatar

  => Ba tổ học sinh sinh được phân công làm vệ sinh sân trường. Nếu chỉ có tổ 1 và tổ 2 làm thì sau 12 phút sẽ xong, nếu chỉ có tổ 2 và tổ 3 làm thì sau 15 phút sẽ xong, nếu chỉ có tổ 3 và tổ 1 làm thì sau 20 phút sẽ xong .Hỏi cả ba tổ cùng làm thì sau bao nhiêu phút sẽ xong?

  Giải

  Trong 1 phút tổ 1 và tổ 2 làm được 1/12 (công việc)

  Trong 1 phút tổ 2 và tổ 3 làm được 1/15 (công việc)

  Trong 1 phút tổ 3 và tổ 1 làm được 1/20 (công việc)

  ==> Trong 1 phút, tổ 1, tổ 2 và tổ 3 làm đươc: (1/12 + 1/15 + 1/20) : 2 = 1/10 (công việc)

  Vậy cả ba tổ cùng làm thì mất số phút để xong công việc là: 1 : 1/10 = 10 (phút)

  Đáp số: 10 phút

   
  Gửi ý kiến

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !