HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Thành viên trực tuyến

10 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này
  Gốc > Tiếng Anh thông dụng >

  Bài tập kiểm tra từ vựng ngữ pháp tổng quát

  Lý do không cần tra từ điển khi xem phim, đọc sách tiếng Anh - CLA - BKHN

  Dạng bài ngữ pháp tổng quát thường chiếm khá nhiều câu trong các đề thi, đòi hỏi học sinh nắm chắc kiến thức về thời thì, các loại từ, câu giả định, mệnh đề quan hệ...

  (=> Rê trỏ chuột vào chú ỈN để xem đáp án nhé)

  Câu 1. What is your  ________? - I'm Vietnamese.

  A. nation

  B. nationally

  C. nationality

  D. national

  Nguyễn Xuân Hiếu

  Câu 2. “If you are not satisfied ________ your purchase, we will give you a full refund”.

  A. at

  B. of

  C. for

  D. with

  Nguyễn Xuân Hiếu

  Câu 3Opposite our house is a nice park ________ there are trees and flowers.

  A. which

  B. where

  C. whose

  D. that

  Nguyễn Xuân Hiếu

  Câu 4. I’m really looking forward ________ to university.

  A. to going

  B. go

  C. to go

  D. going

  Nguyễn Xuân Hiếu

  Câu 5Students will not be allowed into the exam room if they ________ their student cards.

  A. didn’t show

  B. don’t show

  C. showed

  D. hadn’t shown

  Nguyễn Xuân Hiếu

  Câu 6. My sister is ________ at music than I am.

  A. as good as

  B. better

  C. the best

  D. best

  Nguyễn Xuân Hiếu

  Câu 7. You have the latest album of this band, ________?

  A. do you

  B. don't you

  C. have you

  D. haven't you

  Nguyễn Xuân Hiếu

  Câu 8. I am reading a novel. By the time you come back from work, I ________ it.

  A. finish

  B. will finish

  C. will have finished

  D. have finished

  Nguyễn Xuân Hiếu

  Câu 9.  Jack said he ________ his homework sine 7 o'clock.

  A. does

  B. did

  C. has done

  D. had done

  Nguyễn Xuân Hiếu

  Câu 10. Thay live on a busy road. ________ a lot of noise from traffic.

  A. There must be

  B. It must be

  C. It must have been

  D. There must have

  Nguyễn Xuân Hiếu

  Câu 11. The recent heavy rains have helped to ease the water ________.

  A. plenty

  B. poverty

  C. shortage

  D. abundance

  Nguyễn Xuân Hiếu

  Câu 12. It was very difficult for John to ________ what recommendations he should take.

  A. realize

  B. settle

  C. solve

  D. decide

  Nguyễn Xuân Hiếu

  Câu 13. What university will you take an ________ examination into?

  A. entrance

  B. attendance

  C. entry

  D. admission

  Nguyễn Xuân Hiếu

  Câu 14. It's only a small flat but it ________ my needs perfectly.

  A. meets

  B. supplies

  C. settles

  D. fills

  Nguyễn Xuân Hiếu

  Câu 15. Mary Smith decided to give up her job for the ________ of her children.

  A. care

  B. sake

  C. advantage

  D. concern

  Nguyễn Xuân Hiếu

  Câu 16.  Sally is so successful because she has complete confidence ________ herself.

  A. at

  B. of

  C. in

  D. for

  Nguyễn Xuân Hiếu

  Câu 17. She hates those who are not ________ for appointment. She doesn't want to wait.

  A. punctually

  B. punctual

  C. punctuality

  D. punctuate

  Nguyễn Xuân Hiếu

  Câu 18. There has a great increase in retail sales, ________?

  A. hasn't there

  B. isn't there

  C. isn't it

  D. doesn't it

  Nguyễn Xuân Hiếu

  Câu 19. The Lake District, ________ was made a national park in 1951, attracts a large number of tourists every year.

  A. that

  B. where

  C. what

  D. which

  Nguyễn Xuân Hiếu

  Câu 20. If she _______ tired, she would have gone to the party with me.

  A. hasn’t been

  B. wasn’t

  C. weren’t

  D. hadn’t been

  Nguyễn Xuân Hiếu

  (theo Đặng Huyền Trang- Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam/VnExpress)


  Nhắn tin cho tác giả
  Trần Nam @ 21:22 20/06/2021
  Số lượt xem: 93
  Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Việt, Trần Nam)
   
  Gửi ý kiến

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !