HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

HÀNH TRÌNH PHÁ ÁN

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Thành viên trực tuyến

7 khách và 1 thành viên
 • nguyễn thị oanh
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này
  Gốc > Toán học - Đề thi > Đề toán - Đề thi >

  Bài luyện thêm cuối tháng 12- lớp 5

                  Mở lại phiên phúc thẩm tranh chấp tác quyền Thần đồng đất Việt - Pháp đình

  Bài 1. Tính nhẩm:

   a.  5,2 x 10 = 

      5,2 x 100 =

      5,2 x 1000 =

      5,2 x 1000000 =

   b.  6,8 : 10 =

       6,8 : 100 =

       6,8 : 1000 =

       6,8 : 1000000 =

   c.  3,9 x 0,1 =

      3,9 x 0,01=

      3,9 x 0,001 =

      3,9 x 0,000001=

   d.1,2 : 0,1 =

     1,2 : 0,01  =

     1,2 : 0,001 =

     1,2 : 0,000001 =

  Bài 2. Tính theo 2 cách khác nhau:

      a.   7,9 x 0,5 =

            7,9 : 0,5 =

            5,6 x 0,2 =

            5,6 : 0,2 =

     c.  5,28 x (4,6 + 5,4)

   b.      3,6 x 0,25 =

            3,6 : 0, 25 =

            8,9 x 0,4 =

            8,9 : 0,4 =

   d.   36,9 x 16,3 -  36,9 x 6,3

  Bài 3. Tìm Y, biết:

   a.  Y x 90 + Y : 0,1 = 8,6                          

   b.  105 x Y – Y : 0,2 = 35,8

   c. 96 x Y + Y : 0,25 =  1,57

    d. 5,8 x Y + Y x 4,2 = 9,4

    e. 25,7 : Y - 5,7 : Y = 0,25

    g. 35,62 : Y + 27,38 : Y = 18

  Bài 4. Tìm 3 giá trị của X, biết:   4,7 < X < 4,8

  Bài 5. Tính bằng cách thuận tiện:

  a. 1,79 x 5 + 1,79 x 4 + 1,79

  b. 8,25 x 99 + 8,25

  c. 6,8 x 101 - 6,8

  d. 0,8 x 96 + 1,6 x 2

  Bài 6a. Tổng của một số tự nhiên là 85, biết rằng giữa chúng có 4 số tự nhiên khác, tìm hai số đó?

  b. Tổng của 2 số tự nhiên chẵn là 132, biết rằng giữa chúng có 3 số tự nhiên chẵn khác, tìm 2 số đó?

  c. Tổng của 2 số là 0,6, thương của 2 số cũng bằng 0,6. Tìm 2 số đó. 

  Bài 7. Hiện nay con 5 tuổi, mẹ 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa tuổi của con bằng  tuổi mẹ?

  Bài 8. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 82,4m, chiều rộng kém chiều dài 6,2m.

  a. Tính diện tích mảnh vườn. 

  b. Năm qua, trồng khoai tây trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 5m2 thu được 18kg khoai tây. Hỏi cả mảnh vườn thu hoạch được bao nhiêu tạ khoai tây?

  Bài 9. Tính nhanh tổng sau: 12+ 16 + 20 + 24 + .... + 2016 + 2020.

  Bài 10.  a. Một hình vuông có   diện tích 10 dm2. Tính chu vi hình vuông đó.

  b. Một mảnh đất hình vuông có 0,75 diện tích là 48 m2. Người ta trồng cây cảnh xung quanh mảnh đất đó, cây nọ cách cây kia 2m. Hỏi trồng được tất cả bao nhiêu cây?

  Bài 11. Mua 8 bút máy và 5 quyển vở hết 70000đ. Mua 8 bút máy và 7 quyển vở cùng loại hết 82000đ. Tính giá tiền 1 bút máy, 1 quyển vở?

  Bài 12. a. Hai bao gạo có tất cả 68,4kg. Nếu chuyển 5,6kg gạo ở bao thứ nhất sang bao thứ hai thì số gạo trong hai bao sẽ bằng nhau. Tìm số kg gạo trong mỗi bao lúc đầu?

  b. Hai bao gạo có tất cả 70,6kg. Nếu chuyển 3,8 kg từ bao thứ nhất sang bao thứ hai thì số gạo trong bao thứ hai sẽ nhiều hơn bao thứ nhất 1,2kg. Tính số gạo trong mỗi bao lúc đầu?

  Bài 13. Tổng của 2 số bằng 43,75. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số thứ nhất gấp lên 5 lần và giữ nguyên số thứ hai thì được tổng mới bằng 124,95. 

  Bài 14. Có 3 sợi dây, sợi thứ nhất dài 12,6m, sợi dây thứ hai dài bằng  sợi dây thứ nhất, sợi dây thứ ba dài bằng 1,5 lần sợi dây thứ hai. Hỏi trung bình mỗi sợi dây dài bao nhiêu mét?

  Bài 15. Khi thực hiện phép cộng hai số thập phân, bạn An đã viết nhầm dấu phẩy của một số hạng sang bên phải một chữ số, do đó dẫn đến kết quả sai là 692,22. Em xem bạn An đã cộng hai số nào? Biết tổng đúng là 100,56.

  Bài 16.

  Thầy cho một số thập phân

  Đem nhân với 6, tính nhân khó gì

  Dấu phẩy, Hằng đánh sai đi

  Sang phải một chữ, vội ghi nên nhầm

  Tích bằng 1245

  Thừa số thứ nhất viết lầm sinh ra

  Đố bạn yêu toán gần xa 

  Thừa số thứ nhất đúng là bao nhiêu?

  (==> Xem Đáp án Tại đây)


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Tuấn Anh @ 11:28 13/12/2020
  Số lượt xem: 1990
  Số lượt thích: 10 người (lê hoàng, Trần Hùng, Hoài Thu, ...)
  Avatar

  *Nhờ thầy cô giải hộ bài này:

  Đến năm 1990 , tuổi của một cầu thủ bóng đá bằng tổng các chữ số năm sinh của  cầu thủ đó. Hỏi năm 1991 cầu  thủ bóng đá đó bao nhiêu tuổi?

  Avatar

  Đến năm 1990, tuổi của một cầu thủ bóng đá bằng tổng các chữ số năm sinh của cầu thủ đó. Hỏi năm 1991 cầu  thủ bóng đá đó bao nhiêu tuổi?

  Giải

  Gọi năm sinh của cầu thủ đó là 19ab

  Theo bài ra, ta có:

  1990 -  19ab = 1+ 9 + a + b

  1990 – 1900 – ab = 10 + a + b

  90 – ab = 10 + a + b

  80 = ab + a + b

  80 = 10a + b + a + b

  80 = 11a+ 2b

  b = (80 -11a) : 2

  vì (80 – 11a) chia hết cho 2 nên a phải là số chẵn và a < 8.

  Vì b là chữ số nên a   6 .

  => a =  6

  =>  b = (80 - 11 x 6) : 2 = 7.

  Vây năm sinh của cầu thủ đó là 1967

  Năm 1991, cầu thủ có số tuổi là:

  1991 – 1967 = 24 (tuổi)

  Đáp số: 24 tuổi

  Avatar

  Thầy cô giải giúp bài này với:

  Ông hơn cháu 59 tuổi, ba năm nữa tổng số tuổi của hai ông cháu là 81 tuổi. Hỏi hiện nay ông bao nhiêu tuổi ? cháu bao nhiêu tuổi ?

  Avatar

  Ông hơn cháu 59 tuổi, ba năm nữa tổng số tuổi của hai ông cháu là 81 tuổi. Hỏi hiện nay ông bao nhiêu tuổi ? cháu bao nhiêu tuổi ?

  Giải

  Hiện nay tuổi của hai ông cháu là:

  81 - (3 x 2) = 75 (tuổi)

  Tuổi của cháu hiện nay là:

  (75 - 59) : 2 = 8 (tuổi)

  Tuổi của ông hiện này là:

  8 + 59 = 67 (tuổi)

  Đáp số: ông: 67 tuổi; cháu: 8 tuổi.

  Avatar

  YouTube tuyển dụng nhiều kỹ sư phần mềm từng có mối liên hệ với ĐCSTQ

   
  Gửi ý kiến

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !