HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

HÀNH TRÌNH PHÁ ÁN

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Thành viên trực tuyến

10 khách và -1 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này
  Gốc > Toán học - Đề thi > Đề toán - Đề thi >

  9 cách so sánh 2 phân số ở Tiểu học

  Khi so sánh 2 phân số, học sinh tiểu học có thể lựa chọn thích hợp một trong các cách sau:

                                           So sánh hai phân số khác mẫu số

                                                   Một số bài toán chọn lọc ở Tiểu học

  1- Quy đồng mẫu số: (2 phân số cùng mẫu số,phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn và ngược lại)

  VD: 2/5 và 4/7

  Ta có: 2/5 = 2 x 7/5 x 7 = 14/35; 4/7= 4 x 5/7 x 5 = 20/35

  Vì 14/35 < 20/35 nên 2/5 < 4/7

  2- Quy đồng tử số: (2 phân số cùng tử số,phân số nào có mẫu số lớn hơn thì là phân số bé hơn và ngược lại)

  VD: 3/7 và 5/9

  Ta có: 3/7 = 3 x 5/7 x 5 = 15/35;  5/9 = 5 x 3/9 x 3 = 15/27

  Vì 15/35 < 15/27 nên 3/7 < 5/9

  3-So sánh với đơn vị (1):

  VD: 5/6 và 8/7

  Vì 5/61

  nên 5/6 < 8/7

  4- So sánh dựa vào phân số trung gian: (phân số A < B mà phân số B < C thì phân số A < phân số C)

  Dựa vào phân số trung gian trực tiếp:

  VD: 7/8 và 5/9 (P/s trung gian ở đây ta có thể lựa chọn là 7/9 hoặc 5/8)

  Ta thấy 7/8 > 7/9 mà 7/9 > 5/9

  Nên 7/8 > 5/9

  (Hoặc ta thấy 5/9 < 5/8 mà 5/8<7/8 nên 5/9 < 7/8)

  - Dựa vào phân số trung gian bắc cầu:

  VD. 47/95 và 35/69

  Ta có: 47/95 < 47/94 = 1/2

            35/69 > 35/70 = 1/2

    Nên: 47/95 < 35/69

  5- So sánh phần bù (thiếu) tới đơn vị: Phần bù tới đơn vị của phân số nào lớn hơn thì phân số đó bé hơn và ngược lại (Số đơn vị ở đây là 1)

  VD: 3/4 và 6/7

  Ta có: 1 - 3/4 = 1/4

            1- 6/7 = 1/7

  Vì 1/4 > 1/7 nên 3/4 < 6/7.

  6- So sánh phần hơn( thừa) với đơn vị: Phân số nào có phần thừa với đơn vị lớn hơn là phân số lớn hơn và ngược lại (Số đơn vị ở đây là 1)

  VD: 8/7 và 6/5

  Ta có: 8/7 - 1 = 1/7

            6/5 - 1 = 1/5

  Ta thấy 1/7 < 1/5 nên 8/7 < 6/5

  7. Thực hiện phép chia 2 phân số để so sánh: Ta lấy phân số thứ nhất chia cho phân số thứ hai nếu thương tìm được bằng 1 thì hai phân số đó bằng nhau; nếu thương lớn hơn 1 thì phân số thứ nhất lớn hơn phân số thứ hai; nếu thương nhỏ hơn 1 thì phân số thứ nhất nhỏ hơn phân số thứ hai.

  Ví dụ: So sánh 4/5 và 5/6

  Ta có: 4/5 : 5/6 = 24/25 < 1 nên 4/5 < 5/6.

  8- So sánh bằng giá trị số thập phân của phân số (lớp 5):

  VD: 3/4 và 4/5

  Ta có: 3/4 = 0,75; 4/5 = 0,8

  vì 0,75 < 0,8 nên 3/4 < 4/5

  9- Dựa vào sơ đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ quạt,...(ít dùng):

  VD: 4/5 và 1/3

  Ta có sơ đồ:

  4/5:  x----------x----------x----------x----------x----------x

  2/3:  x------------------x------------------x------------------x

  Nhìn vào sơ đồ minh họa,ta thấy 4/5 > 2/3.

                                        Copy Of 5 Mc Fractions - Lessons - Tes Teach

  (anh1368.vn.ae)


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Tuấn Anh @ 19:21 04/04/2020
  Số lượt xem: 10681
  Số lượt thích: 10 người (Lê Hùng, Vũ hoa, phạm lan, ...)
  Avatar

  --Sự học như con thuyền ngược nước , không tiến ắt sẽ lùi(Hidden Content)--

  Avatar

  Bài 1. So sánh 2 phân số sau bằng cách thuận tiện:

  1997 / 2003 và 1995 / 2101

  Giải

  *Cách 1: (Chọn phân số trung gian là 1997 / 2101 để so sánh)

  Ta có: 1997 / 2003 > 1997 / 2101 > 1995 / 2101

  Nên: 1997 / 2003 > 1995 / 2101

  *Cách 2: (Chọn phân số trung gian là 1995 / 2003 để so sánh)

  Ta có 1997/ 2003 > 1995 / 2003 > 1995 / 2101

  Nên: 1997 / 2003 > 1995 / 2101.

  Bài 2. 

  Avatar

  2. So sánh A và B biết

  A = 1 x 3 x 5 x 7 x ….. x 9997 x 9999

  B = 0,01 x 2 x 4 x 6 x…. x 9998 x 10000

  Giải

  A/B= 1 x 3 x 5 x 7 x ….. x 9997 x 9999/ 0,01 x 2 x 4 x 6 x…. x 9998 x 10000

      = 1/0,01 x 1/2 x 3/4 x 5/6 x...x 9997/9998 x 9999/10000

  = 100 x 1/2 x 3/4 x 5/6 x...x 9997/9998 x 9999/10000

                ---------------------------C------------------------

  Ta thấy: 1/2 < 2/3; 3/4 < 4/5; 5/6 < 6/7;.....

  nên C < 2/3 x 4/5 x 6/7 x ...x 9998/9999 x 10000/10001

  Do đó C x C < 2/3 x 4/5 x.... x 10000/10001 x 1/2 x 3/4 x .... x 9999/10000

   C x C < 1/10001< 1/10000

  Hay C x C < 1/100 x 1/100

  Vậy C < 1/100

  A/B < 100 x C

  hay A/B < 100 x 1/100 hay A/B < 1.

  Vậy A < B.

  Đ/s: A < B

  3. Tính bằng cách thuận tiện

  a. 3/7 + 5/(3 x 7) + 7/ (3 x 19) + 9/ (7 x 19)

  b. (64 x 64 + 256 x 256)/(256 x 256 + 1024 x 1024)

  Giải

  a. 3/7 + 5/(3 x 7) + 7/ (3 x 19) + 9/ (7 x 19) = 3/7 + (14-9)/(3 x 7) + (19-12)/ (3 x 19) + (28-19)/97 x 19)

  = 3/7 + 14 / ( 3 x 7) - 9/ ( 3 x 7) + 19/(3 x 19) - 12/ ( 3 x 19) + 28/ (7 x 19) - 19 /(7 x 19)

  =3/7 + 2/3 - 3/7 + 1/3 - 4/19 + 4/19 - 1/7 = 2/3 = 1/3 - 1/7 = 6/7

  b. (64 x 64 + 256 x 256)/(256 x 256 + 1024 x 1024) = (64 x 64 + 64 x 4 x 64 x 4)/(256 x 256 + 256 x 4 x 256 x 4)

  (64 x 64 + 64 x 64 x 16)/(256 x 256 + 256 x 256 x 16)

  = (64 x 64) x (1 + 16)/ 256 x 256 x (1 + 16) = (64 x 64.)/(256 x 256) = (64 x 64) / (64 x 4 x 64 x 4) = 1/(4 x 4) = 1/16.

  Avatar

  4. Cho A = 3/10 + 3/11 + 3/12 + 3/13 + 3/14

  Hỏi A có là số tự nhiên hay không?

  Giải

  Ta có: A = 3/10 + 3/11 + 3/12 + 3/13 + 3/14

  A < 3/10 + 3/10 + 3/10 + 3/10 + 3/10 = 15/10 

  A > 3/14 + 34/14 + 3/14 + 3/14 + 3/14 = 15/14

  Vậy 15/14 < A < 15/10

  Không có số tự nhiên nào ở giữa 15/14 và 15/10

  Vậy A không phải số tự nhiên.

  Avatar

  5. Hãy so sánh A và B biết:

  A =1/1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + ...+ 1/99 - 1/100

  B = 1/51 + 1/52 + 1/53 + ... + 1/100

  Giải

  Ta có: A =1/1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + ...+ 1/99 - 1/100

               =(1/1 + 1/3 + 1/5 +...+ 1/99) - (1/2 + 1/4 + 1/6 +...+ 1/100)

  = (1/1 + 1/3 + 1/5+...+ 1/99) + (1/2 + 1/4 + 1/6 +...+ 1/100) - (1/2 + 1/4 + 1/6 +...+ 1/100) x 2

  = (1/1 + 1/2 + 1/3 +...+1/100) - (1/1 + 1/2 + 1/3 +...+1/50)

  = 1/51 + 1/52 + 1/53 +...+1/100 = B

  Vậy A = B

   
  Gửi ý kiến

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !