HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

HÀNH TRÌNH PHÁ ÁN

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Thành viên trực tuyến

11 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này

  Đáp án bài tập toán luyện thêm tháng 12

  12963090 Bài 1. Tính nhẩm: a. 5,2 x 10 = 52 5,2 x 100 = 520 5,2 x 1000 = 5200 5,2 x 1000000 = 5200000 b. 6,8 : 10 = 0,68 6,8 : 100 = 0,068 6,8 : 1000 = 0,0068 6,8 : 1000000 = 0,0000068 c. 3,9 x 0,1 =0,39 3,9 x 0,01=0,039 3,9 x...

  Đáp án bài tập toán luyện thêm cuối tháng 11 lớp 5

  13076858 Câu 1. Tính: a) 375,48 – 96,265 + 36,7 = 279,215 + 36,7 = 315,915 b) 45,69 – 12,9 + 358,215 = 32,79 + 358,215 = 391,005 Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 4m 85cm =4,85 m. 5,7kg = 0,0057 tấn b) 72ha = 0,72 km2 $$frac{2}{5}$$ ha = 40 a Câu 3. Tìm Y,...

  Đáp án bài luyện thêm giữa hk1 lớp 5 môn Toán

  13359538 Đề 1 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a. Số gồm năm mươi sáu đơn vị, tám phần mười và hai phần nghìn viết là: A. 56,82 B. 56,082 C. 56,802 D. 56,820 b. Chữ số 7 trong số...

  Đáp án bài tập luyện thêm cuối tháng 10 lớp 5

  13076564 Bài 1: a. Chuyển các phân số sau thành số thập phân: $$frac{3}{100}$$ = 0.03 ; $$frac{27}{100}$$ = 0,27 ; $$frac{129}{10000}$$ = 0,0129 ; $$frac{347}{10}$$ = 34,7 $$frac{1}{5}$$ = $$frac{2}{10}$$ = 0,2 ; $$frac{37}{25}$$ = $$frac{148}{100}$$ = 1,48 ; $$frac{7}{200}$$...

  Đáp án bài luyện thêm cuối kì 1 lớp 5

  13345766 1. Tính: a. $$frac{5}{7}- frac{3}{7}$$ = $$frac{2}{7}$$ $$frac{3}{5} + frac{2}{5}$$ = $$frac{5}{5}$$ = 1 b. $$frac{2}{5} + frac{3}{4}$$ = $$frac{8}{20}$$ + $$frac{15}{20}$$ = $$frac{23}{20}$$ = 1 $$frac{3}{20}$$ 8 - $$frac{3}{4}$$ = $$frac{32}{4}$$ - $$frac{3}{4}$$ = $$frac{29}{4}$$ = 7 $$frac{1}{4}$$ $$frac{9}{2}$$ - 3 = $$frac{9}{2}$$ - $$frac{6}{2}$$ = $$frac{3}{2}$$ = 1 $$frac{1}{2}$$ c. $$frac{2}{7} times frac{3}{4}$$ = $$frac{2times 3}{7times 4}$$ = $$frac{3}{14}$$...

  Đáp án bài luyện thêm cuối năm lớp 5 (Bài số 5, HSK-G)

  13076992 Câu 1. Tính giá trị biểu thức: (32,5 + 28,3 × 2,7 - 108,91) × 2014 = (32,5 + 76,41 – 108,91) x 2014 = (108,91 – 108,91) x 2014 = 0 x 2014 = 0 Câu 2. Tìm $$x$$, biết: a. $$frac{22}{7}$$ : (11 - $$x$$ ) + $$frac{2}{3}$$ = $$frac{7}{5}$$ $$frac{22}{7}$$ : (11 - $$x$$ ) = $$frac{7}{5}$$ – $$frac{2}{3}$$ $$frac{22}{7}$$ : (...

  Đáp án Bài luyện thêm cuối tháng 9 lớp 5

  13235988 => Đề 1: Bài 1. a) Rút gọn các phân số sau: $$frac{3}{4}$$ ; $$frac{8}{10}$$ ; $$frac{15}{20}$$ ; $$frac{21}{35}$$ $$frac{3}{4}$$ (Phân số tối giản) $$frac{8}{10}$$ = $$frac{8:2}{10:2}$$ = $$frac{4}{5}$$ $$frac{15}{20}$$ = $$frac{15:5}{20:5}$$ = $$frac{3}{4}$$ $$frac{21}{35}$$ = $$frac{21:7}{35:7}$$ = $$frac{3}{5}$$ b) Viết các phân số sau thành phân số thập phân: $$frac{2}{5}$$ ; $$frac{3}{4}$$ ; $$frac{7}{8}$$ ; $$frac{3}{20}$$ ; $$frac{39}{125}$$ $$frac{2}{5}$$ = $$frac{2times 2}{5times 2}$$ = $$frac{4}{10}$$ $$frac{3}{4}$$ = $$frac{3times 25}{4times 25}$$ = $$frac{75}{100}$$ $$frac{7}{8}$$ = $$frac{7times...

  Hướng dẫn giải Đề Toán kiểm tra năng lực vào lớp 6 trường THCS trọng điểm tỉnh Bắc Ninh 2022-2023

  13445383 ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC MÔN TOÁN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRỌNG ĐIỂM TỈNH BẮC NINH NĂM HỌC 2022-2023 Phần 1. Trắc nghiệm (6đ) Câu 1. Tìm y biết: 65 x y + 35 x y = 6000 (65 + 35) x y = 6000 ...

  Đáp án đề 2 ôn tập Toán cuối năm lớp 5 (Có nâng cao cho HS K-G)

  13446179 Đề 2 Bài 1: Đặt tính rồi tính: a) 5 giờ 28 phút + 3 giờ 47 phút 8 giờ 75 phút hay 9 giờ 15 phút b) 6 năm 5 tháng – 3 năm 8 tháng hay 5 năm 17 tháng - 3 năm 8 tháng 2 năm 09 tháng...

  Đáp án đề số 1 ôn tập Toán cuối năm lớp 5 (Có nâng cao cho HS K-G)

  13445978 Đề 1 Bài 1. Viết tên đơn vị m3, dm3, cm3 thích hợp vào chỗ chấm: - Thể tích bao diêm khoảng: 15 cm3 - Thể tích viên gạch xây nhà khoảng: 1,2dm3 - Thể tích quả bóng đá khoảng: 3 dm3 - Thể tích phòng học khoảng: 150 m3 Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a. 5,2m3 = 5200 dm3 2022cm3 = .2,022dm3 b. 18m320dm3 = 18020dm3 ...

  Đáp án đề 4 ôn tập Toán cuối năm lớp 5 (Có nâng cao cho HS K-G)

  13446323 Đề 4 Bài 1. Tính: a. 25,8 + 0,36 : 1,2 x 7,6 = 25,8 + 0,3 x 7,6 = 25,8 + 2,28 = 28,08 b. 5,25 - 4,65 : 1,5 = 5,25 - 3,1 = 2,15 Bài 2. Cho biểu thức A = 37,6 - 2,4 x Y a. Tính giá trị của A khi Y = 12,5 Khi Y = 12,5 ta có: A = 37,6...

  Đáp án câu 16, 17, 18 đề 5 ôn tập Toán cuối năm lớp 5 (Nâng cao cho HS K-G)

  13446190 Câu 16. Cho hai số thập phân có tổng bằng 69,85. Nếu chuyển dấu phẩy ở số bé sang phải một hàng ta được số lớn. Tìm hai số đã cho? Giải (Lập luật để đưa về dạng toán tổng-tỉ và giải) Nếu chuyển dấu phẩy ở số bé sang bên phải 1 hàng thì số bé sẽ được gấp lên 10 lần và ta được số lớn, vậy sô lớn gấp 10 lần số bé. Tổng số phần bằng nhau của 2 số là: 1 + 10 =...

  Đáp án đề 3 ôn tập Toán cuối năm lớp 5 (Có nâng cao cho HS K-G)

  13446181 Đề 3 Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a) 21 m3 25dm3 = 21,025m3 17,3 m3 = 17m3 300dm3 6 m3 28 cm3 = 6,000028m3 82365 cm3 = 82 dm3 365 cm3...

  Đáp án bài ôn tập thi giữa HK2 môn Toán lớp 5

  13385069 1. Viết tên đơn vị m3, dm3, cm3 thích hợp vào chỗ chấm: - Thể tích bao diêm khoảng: 12 cm3 - Thể tích viên gạch xây nhà khoảng: 1,2 dm3 - Thể tích quả bóng đá khoảng: 3 dm3 - Thể tích phòng học khoảng: 150 m3 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a. 5,2m3 = 5200dm3 2022cm3 = 2,022dm3 ...

  Đáp án bài luyện thêm toán tháng 5 (cuối năm) lớp 5

  13028189 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là: A. 25 B. $$frac{25}{10}$$ C. $$frac{25}{100}$$ D. $$frac{25}{1000}$$ Câu 2. Phân số $$frac{3}{5}$$ viết dưới dạng số thập phân là: A. 3,5 B. 0,35 C. 35 D. 0,6 => $$frac{3}{5}$$ = $$frac{6}{10}$$ = 0,6 Hoặc 3 : 5 = 0,6 Câu 3. 1 phút 15 giây = ? A. 1,15 phút B. 1,25 phút C. 115 giây D. 1,25 giây Câu 4. Diện...

  Đáp án một số bài toán nâng cao lớp 5 ôn luyện thi vào lớp 6

  13085587 1. Một ô tô dự kiến đi từ A với vận tốc 45km/giờ để đến B lúc 11 giờ. Do trời mưa, đường trơn để đảm bảo an toàn giao thông nên mỗi giờ xe chỉ đi được 35 km/giờ và đến B chậm mất 30 phút so với dự kiến. Tính quãng đường AB. Giải Tỉ số vận tốc dự kiến với vận tốc thực của ô tô là: 45 : 35 = 9/7 Cùng 1 quãng đường, vận tốc và thời gian là 2 đại lượng tỉ...

  Đáp án Bài luyện tập Toán cuối năm - Lớp 5 (Bài số 2)

  13043726 Bài luyện thêm Toán cuối năm - Lớp 5 (Tham khảo) Bài 1: Đặt tính rồi tính: a) 658,3 + 96,75 =755,05 b) 28,7 - 12,35 =16,35 c) 14,8 x 6,5= 96,2 d) 12,88 : 5,6= 2,3 Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a. 2m35dm3 = 2,005 m3 ...

  Đáp án bài luyện thêm cuối năm lớp 5 (Bài số 6. HSK-G)

  13081010 Đề 1 Câu 1. Tính: a) 375,48 – 96,69 + 36,78 = 278,79 + 36,78 = 315,57 b) 7,7 + 2,3 × 7,4 = 7,7 + 17,02 =24,72 c) (128,4 – 73,2) : 2,4 – 2,3 = 55,2 : 2,4 - 2,3 =23 - 2,3 = 20,7 Câu 2. Tìm Y biết: a) Y × 0,34 = 1,19 × 1,02 Y × 0,34 = 1,2138 Y = 1,2138 : 0,34 Y = 3,57 b)...

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !